explosievenopsporing in water

Explosievenonderzoek in water

We voeren explosievenonderzoek uit op de waterbodem.

Vraag offerte aan
Concrete

Den Ouden Bodac heeft internationale ervaring in het opsporen van ontplofbare oorlogsresten op de waterbodem.

Explosievenopsporing in het water

Explosievenopruiming; een niet gesprongen explosief blijft een enorm risico voor werkzaamheden of activiteiten in een bepaald gebied. Zelfs na tientallen jaren van rust. Den Ouden Bodac is gespecialiseerd in het opsporen en veiligstellen van ontplofbare oorlogsresten (CS-OOO). Op het land en onder water. We hebben internationale ervaring met explosievenopruiming. Onze opsporingsmethoden zijn technisch geavanceerd en uitermate innovatief.

Wie mogen conventionele explosieven onder water opsporen en veiligstellen?

In veel zeeën en binnenwateren liggen niet gesprongen explosieven. Het is het gevolg van jarenlang militair conflict en dumpingen. Het opsporen en veiligstellen van niet conventionele explosieven in een onderwateromgeving. Het is een complexe en uitdagende operatie. En daarmee aan strikte regels gebonden.

Het vereist hooggekwalificeerd, gecertificeerd, en ervaren personeel. Maar ook geavanceerde apparatuur. Onze duikuitrusting voldoet aan de eisen van de WOD-SOE en IMCA-normen. Ons team van specialisten is uitermate professioneel en heeft jarenlange ervaring met explosievenopruiming. Onze focus ligt altijd op het creëren en waarborgen van veiligheid. Niet meer dan logisch, gezien de aard van ons werk. Uiteraard voeren we al onze operaties uit in overeenstemming met de relevante nationale en internationale regels en normen.

Welke detectiemethoden zijn er voor explosieven opsporing onder water?

Met gedegen en gecertificeerd vooronderzoek brengen wij altijd eerst alle verdachte gebieden in kaart. Daarna bepalen we nauwkeurig de locatie van de conventionele explosieven. Dat doen we met innovatieve en geavanceerde detectiemethoden.

We beschikken over diverse detectiemethoden voor het opsporen van de ontplofbare oorlogsresten. Onderwaterdetectie, dieptedetectie, Remotely Operated Vehicles, ook wel ROV’s, of de inzet van duikers. De opsporingsmethode die we kiezen, is afhankelijk van verschillende factoren. Het type explosief dat mogelijk aanwezig is, de diepte, de grootte, en de omstandigheden van het opsporingsgebied.

 

Joint venture: UXOcontrol

Den Ouden Bodac is samen met N-Sea Group onderdeel van het joint venture UXOcontrol. Dit joint venture is gespecialiseerd in het opsporen van Unexploded Ordenances (UXO's) op de zeebodem van Nederland, België, Duitsland, Scandinavië en de Baltische Staten.

Meer weten?

Contactpersoon: Marc van Oers
Adres: Hermalen 7
5481 XX, Schijndel
Telefoon: +31623668078
Email: m.vanoers@denoudengroep.com

  • Nederlands
  • English
  • Deutsch
  • Francais