explosievenopsporing

Explosievenonderzoek op het land

We voeren explosievenopsporing uit op de landbodem.

Vraag offerte aan
Concrete

Den Ouden Bodac heeft jarenlange ervaring in explosievenonderzoek en is een betrouwbare partner als het gaat om explosievenopsporing en het veiligstellen hiervan.

Opsporing explosieven op het land

De Nederlandse bodem zit vol met ontplofbare oorlogsresten (OO). Het zijn voornamelijk overblijfselen uit de Tweede Wereldoorlog. En hoewel de conventionele explosieven er al jaren liggen, kunnen ze van de een op de andere dag een acuut gevaar vormen. Bijvoorbeeld bij grondwerkzaamheden in de landbouw of bij bouwprojecten. Den Ouden Bodac is gespecialiseerd in het opsporen en veiligstellen van ontplofbare oorlogsresten (CS-OOO).

Wanneer is onderzoek naar niet gesprongen explosieven nodig?

Bestaat er bij voorgenomen (bouw)werkzaamheden een redelijk vermoeden dat er ontplofbare oorlogsresten in de bodem zitten? Als opdrachtgever ben je dan verplicht om vooronderzoek te doen naar NGE (niet gesprongen explosieven). Alleen een gecertificeerd bedrijf mag dit uitvoeren. Al valt de plicht onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Daarmee spelen wij een belangrijke rol in het creëren van een veilig bodem van veel bouwprojecten.

Wat is vooronderzoek naar ontplofbare oorlogsresten?

Met vooronderzoek naar ontplofbare oorlogsresten of conventionele explosieven, brengen we verdachte gebieden gedetailleerd in kaart. Dit doen we op basis van historisch onderzoek. Hiervoor raadplegen we verschillende bronnen waaronder de conventionele explosieven bodembelastingkaart. Het vooronderzoek moet voldoen aan het certificatieschema opsporen ontplofbare oorlogsresten (CS-OOO). We mogen niet starten met de opsporings- en benaderwerkzaamheden als de verdachte gebieden goed in kaart zijn gebracht. Met gedegen vooronderzoek voorkom je daarnaast onnodig kostbaar aanvullend onderzoek.

Wie mogen conventionele explosieven opsporen en veiligstellen?

Onderzoek naar ontplofte oorlogsresten is aan strikte regels gebonden. Vanzelfsprekend vraagt dit specialistische werk om een nauwkeurige aanpak. Vanwege de grote risico’s die het werk met zich meebrengt. En het directe gevaar van niet gesprongen explosieven voor werknemers en de omgeving. Wij zijn een CS-OOO gecertificeerd bedrijf. Daarmee genieten wij het vertrouwen voor veilige opsporing van ontplofbare oorlogsresten.

Oppervlaktedetectie en dieptedetectie opsporing ontplofbare oorlogsresten

Als we alle verdachte gebieden in kaart hebben gebracht, bepalen we nauwkeurig de locatie van de conventionele explosieven. Er zijn diverse detectiemethoden voor het opsporen van de NGE (niet gesprongen explosieven). Den Ouden Bodac heeft jarenlange ervaring in oppervlaktedetectie en dieptedetectie en is een betrouwbare partner als het gaat om explosievenopsporing en het veiligstellen hiervan. De opsporingsmethode die we kiezen, is afhankelijk van verschillende factoren. Het type explosief dat mogelijk aanwezig is, de diepte, de grootte, en de omstandigheden van het opsporingsgebied.  

We maken gebruik van de volgende methodes:

Gedegen opsporing explosieven voorkomt stillegging bouwwerkzaamheden

Als opdrachtgever wil je te allen tijde voorkomen dat er tijdens de uitvoering risico’s ontstaan. Of dat het werk moet worden stilgelegd. Wij hebben jarenlange ervaring in explosievenonderzoek. Alleen de beste specialisten voeren onze onderzoeken, risicoanalyses en detecties uit. Wij leveren altijd hoogwaardige kwaliteit. En daarmee zijn we een betrouwbare partner als het gaat om explosievenopsporing en het veiligstellen daarvan.

Meer weten?

Contactpersoon: Marc van Oers
Adres: Hermalen 7
5481 XX , Schijndel
Telefoon: +31623668078
Email: m.vanoers@denoudengroep.com

  • Nederlands
  • English
  • Deutsch
  • Francais