fort isabella brabob

GBT Geluidswal Fort Isabella Vught

Fort Isabella is een samenleving op een historische en natuurlijke krachtplek.

Concrete
Soil
;
fort isabella Brabob

Over het project

Opdrachtgever: Isabella Groep BV 
Uitvoeringsperiode: 2016 - heden

Het fort bevindt zich ten zuiden van ’s-Hertogenbosch en ten noorden van Vught. Op fort Isabella wordt wonen, werken, zorg, educatie en recreatie uniek beleefd. Ten behoeve van de ontwikkeling van dit project zal aan de oostzijde van het voormalige kazerneterrein een unieke en groene geluidswal worden gesitueerd. Deze voorziening wordt gesitueerd aan de oostzijde van het voormalige kazerneterrein en maakt onderdeel uit van de reconstructie van de historische wallen.

Brabob verzorgt in opdracht van de Isabella Groep de acquisitie, acceptatie en verwerking van de partijen hergebruiksgrond die zijn benodigd voor het realiseren van de geluidswal. Voor de realisatie is ongeveer 60.000 m3 hergebruiksgrond nodig.

 Meer weten? Neem contact op met Brabob: info@brabob.nl