hoogwatergeul Lomm

GBT Hoogwatergeul Lomm

Hoogwatergeul Lomm beschermt tegen het water.

Concrete
Soil
;
Hoogwatergeul Lomm

Over het project

Opdrachtgever: DCM Exploitatie Lomm
Uitvoeringsperiode: 2011- heden 

In Lomm, nabij Venlo, wordt al enkele jaren een hoogwatergeul aangelegd. Deze nieuwe ‘inham’ van de Maas overstroomt bij hoogwater. De hoogwatergeul leidt bij hoogwater tot een waterstandsdaling van ongeveer 8 centimeter. Die daling is tientallen kilometers stroomopwaarts nog merkbaar.

Het project ‘Realisatie Hoogwatergeul Lomm’ bestaat uit verschillende onderdelen. Naast delfstoffenwinning is berging van baggerspecie en grond voorzien. Ook ontstaat na aanleg 82 hectare nieuwe natuur in het gebied. Het project wordt uitgevoerd door DCM Exploitatie Lomm B.V. In opdracht van dit bedrijf verzorgt Brabob de acquisitie, acceptatie en toepassing van partijen grond en baggerspecie.

 Meer weten? Neem contact op met Brabob: info@brabob.nl