substraten den ouden organic

Privacy statement

Soil
Concrete
Bio-based
;

Aanleiding

In deze privacyverklaring staat hoe persoonsgegevens worden verzameld, waarom deze worden verzameld en wat er mee wordt gedaan. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. Den Ouden Groep is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Deze verklaring is van toepassing voor alle bedrijfsonderdelen van Den Ouden Groep; te weten:

 • Den Ouden Groep B.V.
 • Den Ouden Aannemingsbedrijf B.V.
 • Den Ouden Groenrecycling B.V.
 • Den Ouden Materieel B.V.
 • Den Ouden Regionaal Overslag Centrum B.V.
 • Bodac B.V.
 • Ferm O Feed B.V.
 • Do Wood Chips B.V.
 • N-Sea Bodac UXO B.V.
 • Combinatie Afvalzorg & Den Ouden VOF

Persoonsgegevens van derden die wij verwerken:

 • Contactgegevens (potentiele) opdrachtgevers en relaties;
 • Contactgegevens leveranciers;
 • Bezoekers website;
 • Ontvangers nieuwsbrieven en mailingen;
 • Gegevens van medewerkers zoals ZZP’ers, uitzendkrachten en stagiaires.

Doel en grondslag

Den Ouden Groep verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen: het aanbieden en uitvoeren van onze diensten, de communicatie die nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, het afhandelen van betalingen en het voeren van een boekhouding volgens de eisen van de Belastingdienst. Het zenden van nieuwsbrieven voeren wij uit met toestemming, waarbij je de mogelijkheid hebt om aan te geven dat je de nieuwsbrieven niet meer wenst te ontvangen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wanneer het noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst dan deelt Den Ouden Groep in bepaalde gevallen persoonsgegevens met derden. Dit komt voor bij de inhuur van onderaannemers, bedrijven waarmee wij samenwerkingsverbanden aangaan, ZZP’ers, uitzendkrachten en stagiaires.

Met bedrijven die persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens. Den Ouden Groep blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Met derden spreken wij af dat verstrekte de gegevens alleen gebruikt mogen worden voor de desbetreffende opdracht.

Verder delen wij alleen persoonsgegevens als daarvoor een wettelijke verplichting geldt, zoals bijvoorbeeld het registeren van het BSN in het kader van de Wet Ketenaansprakelijkheid.

Website

Den Ouden Groep gebruikt functionele, analytische en tracking cookies op de websites. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De functionele cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Voor de functionele cookies hoef je geen toestemming te geven. Met analytische en tracking cookies kunnen wij onze website optimaliseren door het bezoekersgedrag te monitoren. Voor deze twee soorten cookies kun je op de website toestemming geven. Wanneer je op een later moment de cookies wil verwijderen, dan kan dit via de instellingen in je browser.

Social Media

Op onze website staan buttons van social media, zoals Facebook, Instagram, LinkedIn Twitter en Youtube zodat onze berichten gemakkelijk te delen zijn. Het gebruik van social media is de eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker. De meeste social media kanalen werken met cookies en houden zich aan de EU-US Privacy Shield. Lees de privacy verklaringen van de respectievelijke social media kanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.

Nieuwsbrieven en mailingen

Wij sturen ten behoeve van informatieverstrekking nieuwsbrieven en mailingen naar verschillende doelgroepen van Den Ouden Groep. Wanneer je de mailing niet wenste te ontvangen, kun je je hiervoor uitschrijven. We verwijderen de gegevens vervolgens uit ons mailingsysteem.

Wanneer de nieuwsbrief 7 keer achter elkaar niet geopend wordt, wordt het emailadres van de lijst verwijdert en ontvang je geen nieuwsbrieven meer van Den Ouden Groep.

Foto- en videomateriaal

Wij gebruiken alleen foto’s waarvan de eigendomsrechten van ons zijn of waarvan de maker van de foto bekend is. Daarbij gaan we zorgvuldig om met beeldmateriaal. Personen die gefotografeerd zijn, vragen wij om toestemming voor online en offline publicatie. Het kan mogelijk zijn dat je niet (meer) wilt dat er beeldmateriaal van jou op promotiemateriaal of internet wordt geplaatst. Uiteraard heb je het recht om ons te verzoeken een foto van jou te laten verwijderen.

Privacy bedrijfsgegevens

Alle medewerkers hebben getekend voor geheimhouding van bedrijfsgegevens. Alleen medewerkers die vanwege hun functie toegang moeten hebben tot persoonsgegevens zijn belast met het verwerken daarvan.

Beveiliging

We nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via de onderstaande gegevens. Wij hebben met beveiligde maatregelen in software en devices genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen.

Jouw rechten

privacy statement

Omschrijving

Recht op inzage

Je hebt het recht om te allen tijden jouw gegevens op te vragen die bij Den Ouden Groep vastgelegd en bewaard worden.

Recht op rectificatie

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Den Ouden Groep.

Recht op overdracht (dataportabiliteit)

Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Den Ouden Groep opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Den Ouden Groep al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

Recht op wissen van gegevens

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Den Ouden Groep vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens, met uitzondering van gegevens waar een wettelijke verplichting op rust om ze voor langere tijd te behouden.

Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wil jij niet dat Den Ouden Groep jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.

Recht te openbaren

Den Ouden Groep behoudt zich het recht om de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Den Ouden Groep dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Den Ouden Groep te beschermen.

Klachten en vragen

Heb je een klacht of een vraag over onze privacy maatregelen, stuur dan een e-mail naar met Den Ouden Groep. Een reactie volgt binnen een week. Daarnaast helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je het toch niet eens zijn met ons handelen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, klik hier.