trede 4 vcl

Veiligheid

Veiligheid is bij Den Ouden meer dan het naleven van de regels. 

Soil
Concrete
Bio-based

Bij Den Ouden Groep is veiligheid meer dan een term, het is een gedeelde verantwoordelijkheid. Een ongeluk zit in een klein hoekje, niet alleen op de werkvloer maar ook thuis. Het is daarom belangrijk om samen aan een veilige werkomgeving te werken, zodat de mensen die thuis op je wachten zich geen zorgen hoeven te maken. Veiligheid is en wordt steeds belangrijker voor Den Ouden. Met deze reden hebben wij een veiligheidsbeleid opgesteld. Hieronder hebben wij de hoofdpunten in het kort toegelicht.

Duurzame inzetbaarheid; Het welzijn van jezelf en anderen

 • Té veel stress is niet goed en kan leiden tot klachten of problemen. Mocht je dit ervaren, maak dit dan bespreekbaar met een collega of leidinggevende
 • Stress kan zich op meerdere manieren uiten. Zorg ervoor dat het je niet te veel wordt. Een overbelaste geest kan namelijk tot bedrijfsongevallen leiden
 • Zorg voor elkaar en biedt een luisterend oor voor collega’s
 • Meld bij je collega’s of leidinggevende als het werk je te veel wordt of als je hulp nodig hebt. Samen kun je meer dan alleen

Gedrag; blijf fatsoenlijk, minimaliseer hinder

 • Ons gedrag op de bouwplaatsen weerspiegelt wie we zijn als team;
 • Maak geen onnodige herrie op de bouwplaatsen
 • Zorg dat het verkeer de bouwplaats kan passeren
 • Blijf correct naar de omgeving

Veiligheid; veilig voor jezelf, collega’s en omgeving

 • Doe een LRMA (Laatste Minuut Risico Analyse), een laatste check die levens kan redden
 • Draag de juiste PBM’s (helm, hesje, veiligheidsschoenen et cetera)
 • Meld gevaarlijke situaties, bijna ongevallen en ongevallen altijd bij je leidinggevende

Natuur; voorkom vervuiling, houd rekening met natuurwaarden

 • Wees bewust van de natuur op en rond het project
 • Sla gevaarlijke stoffen op in de daarvoor bestemde opslag
 • Afval scheiden en gescheiden af laten voeren

Hygiëne; persoonlijke hygiëne en schone, opgeruimde werkplek

 • Zorg voor een opgeruimde werkplek
 • Blokkeer nooit uitgangen, looproutes, poorten, bandkranen en veiligheidsmiddelen
 • Laat verwondingen altijd door een BHV’er behandelen
 • Persoonlijke hygiëne en netheid dragen bij aan een gezonde en georganiseerde werkomgeving.

Meer weten?

Contactpersoon: Den Ouden
Adres: Hermalen 7
5481 XX, Schijndel
Telefoon: +31735431003
Email: QHSE@denoudengroep.com

 • Nederlands
 • English
 • Deutsch
 • Francais