rotonde werken

Den Ouden Infra

Met stedelijke herinrichting, civiele betonbouw, de aanleg van betonwegen en landschapsinrichting creëren we een leefbare openbare ruimte voor de generatie van morgen.

Neem contact op
Concrete

Met onze kennis en expertise op het gebied van stedelijke herinrichting, civiele betonbouw, betonwegen en landschapsinrichting, ontwerpen en verbeteren we bij Den Ouden Infra de openbare ruimte en bijbehorende infrastructuur. Dit doen we in Nederland en daarbuiten.

Specialismes
  • Stedelijke herinrichting en reconstructie. In dynamische omgevingen zoals drukke woonwijken, verkeerspleinen, industrie- en winkelgebieden leggen we onder andere woonstraten, wegen, rotondes, rioolstelsels, infiltratie- en bergingsvoorzieningen aan, saneren de bodem en vergroenen we de verblijfsruimte.
  • Civiele betonbouw. Onze specialisten Civiele betonbouw realiseren civiele betonnen kunstwerken zoals kelders, bruggen, viaducten, tunnels, stuwen en kademuren.
  • Betonwegen. Betonverhardingen zijn bestand tegen zware belastingen, hebben een levensduur van ruim vijftig jaar en zijn onderhoudsarm. We ontwerpen en realiseren betonverhardingen zoals wegen, bermbeton, rotondes, busbanen, verzorgingsplaatsen, rangeerterreinen, landingsbanen en platforms op vliegvelden. Tevens zijn we gespecialiseerd in de aanleg van vloeistofdichte betonverhardingen, betonnen fietspaden en esthetisch beton in bijvoorbeeld rammelstroken, middengeleiders en pretparken.
  • Landschapsinrichting. Met natuur- en beekherstel, de aanleg van stuwen en waterbergingsgebieden en het realiseren van natuurvriendelijke oevers versterken we de natuur, de biodiversiteit en de recreatiewaarde van natuurgebieden en stadsparken.
Integrale en onafhankelijke uitvoering van projecten

Met onze specialismes zijn we in staat om projecten integraal en onafhankelijk te ontwerpen en te realiseren binnen iedere mogelijke contractvorm, waaronder UAV-gc, bouwteam en RAW. We helpen onze opdrachtgevers met infrastructurele vraagstukken en denken proactief mee in (ontwerp)optimalisaties en kansen met betrekking tot leefbaarheid, duurzaamheid en circulariteit. Onze specialisten weten exact wat er nodig is om een infraproject integraal, efficiënt en met zorg voor de omgeving uit te voeren. We leggen dan ook veel verantwoordelijkheden bij hen weg en werken daardoor sneller en efficiënter. We zijn intrinsiek gemotiveerd om het beste voor het project te doen en zijn bereid om risico’s naar ons toe te trekken om een project goed op weg te helpen.

Vlekkeloos omgevingsmanagement

Bouwen doen we altijd met zorg en begrip voor de omgeving. Onze omgevingsmanagers zorgen er samen met het uitvoeringsteam voor dat omwonenden, winkeliers, ondernemers en andere stakeholders bereikbaar blijven en zo min mogelijk overlast ervaren. Met structurele, transparante en duidelijke communicatie voorkomen we verassingen achteraf. Als ‘Bewuste Bouwer’ bouwen we veilig, milieubewust en in harmonie met de natuur en omgeving.

  • Nederlands
  • English
  • Deutsch
  • Francais

Deze website maakt gebruik van cookies

Er worden cookies gebruikt om functionaliteiten op de website mogelijk te maken, statistieken bij te houden, gebruikersvoorkeuren op te slaan en voor marketingdoeleinden.

Privacy policy
ALLES ACCEPTEREN
ALLES WEIGEREN
WIJZIGEN