Agroacide

Acide biodégradable innovant

Fiche technique
Laarzen-tagline2.jpg
ArgoAcid-jerrycan

Argo Acid

Revolutionaire hersteller van opnamecapaciteit bij verzilte bodems. Door bicarbonaten in bodems af te breken komen elementen zoals calcium, fosfaat, zink en stikstof weer beschikbaar voor de plant. Hiermee wordt de opname zeer snel hersteld en verdere remming van plantengroei voorkomen. Door aanvullende beregening spoelen ongewenste zouten uit.

Doordat PHC AgroAcid niet corrosief, giftig of irriterend is, kan het eenvoudig worden gebruikt bij of over bestaande beplantingen. Door de snelle biologische afbreekbaarheid heeft het geen schadelijke werking voor de bodem, planten, oppervlaktewater of dieren. Onderzoek toont aan dat het bicarbonaat gehalte bij de eerste behandeling daalt met 40-50 %. Door het vrijkomen van mineralen ontstaat er een groter poriënvolume en kunnen ongewenste zouten eenvoudig uitspoelen.

AgroAcid - Fiche de données de sécurité

AgroAcid - Réduction du pH dans l'eau

Avantages du produit
Abaisse les bicarbonates
Abaisse la teneur en sodium
Meilleure minéralisation
Non irritant ni toxique
Respectueux des plantes
Libère du phosphate, entre autres
Biodégradable
Élimine les blocages minéraux
Effectuez toujours une pulvérisation d'essai sur une petite surface pour tester la compatibilité des cultures. Pour une application foliaire/plante, rincer immédiatement et abondamment à l'eau (15-20 mm). Lorsqu'il est appliqué en plein sol, les sels libérés sont lessivés lors de la prochaine pluie. Rincer les surfaces métalliques, en acier inoxydable et en béton en contact avec AgroAcid. Les tuyaux de pluie peuvent être facilement nettoyés avec AgroAcid. Consultez votre représentant de produit pour des conseils personnalisés.

Application/Posologie

Sol ouvert : 40 litres/ha (une seule fois)

Injection (système goutte à goutte) : 10 litres/ha (quotidiennement, pendant une semaine)

Application foliaire : 1 %

Utiliser en combinaison avec d'autres produits (PHC)
PHC AgroAcid peut être utilisé avec tous les activateurs de sol PHC, les produits anti-mycorhizes PHC et les activateurs de plantes PHC.
PHC AgroAcid n'a aucun effet négatif sur la vie du sol et/ou la colonisation mycorhizienne.

Avantages

Verlaagt bicarbonaten
Verlaagt natrium gehalte
Betere mineralisatie
Niet irriterend of giftig
Plantvriendelijk
Maakt o.a. fosfaat vrij
Biologisch afbreekbaar
Heft mineralen blokkades op

Altijd een proefbespuiting uitvoeren op een klein oppervlakte om gewas compatibiliteit te toetsen. Bij blad/planttoepassing, direct met ruim water (15-20 mm) naspoelen. Bij vollegrond toepassing, worden de vrijgekomen zouten bij de volgende regenbeurt uitgespoeld. Metalen, RVS, en beton oppervlakte bij contact met AgroAcid, naspoelen. Regenleidingen kunnen eenvoudig worden schoongemaakt met AgroAcid. Raadpleeg uw productvertegenwoordiger voor een advies op maat.

 

Toepassing Dosering
Vollegrond 40 liter/ha (eenmalig)
Injectie (druppelsysteem)                             10 liter/ha (dagelijks, voor één week)        
Bladtoepassing 1 %

Gebruik in combinatie met andere (PHC) producten

PHC AgroAcid kan met alle PHC bodemversterkers, PHC mycorrhiza producten en PHC plantversterkers worden gebruikt.
PHC AgroAcid heeft geen negatieve werking op aanwezig bodemleven en/of mycorrhiza kolonisatie.

Ingrediënten

Plantaardige amide                  

0,9 %

Plantaardige esters

5 %

Plantaardige vetzuren

37 %                 

Inerte ingrediënten

57,1 %

 schild

PHC AgroAcid is een biologisch afbreekbaar synthetisch zuur.

 

Verpakking, vervoer & opslag

PHC AgroAcid wordt geleverd in IBC’s van 1000 liter en jerrycans van 10 liter. Gesloten, droog, uit direct zonlicht en bij temperaturen tussen 5°C en 35°C opslaan.
Houdbaarheid: ten minste 2 jaar.

Gezondheid- en veiligheidsinformatie

Niet bedoeld voor inname. Was handen na gebruik. Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt arts raadplegen. BUITEN BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN

Garantie

Plant Health Cure verkoopt het product PHC AgroAcid. Volg bij gebruik nauwkeurig de instructie op de verpakking. Wij staan niet garant voor geschiktheid van het product buiten de oorspronkelijk bedoelde toepassing. Plant Health Cure is slechts gehouden tot vervanging van producten die niet aan de specificaties voldoen. Suggesties voor gebruik en informatie over resultaten door het gebruik van het product, verkregen bij de producent, kunnen betrouwbaar worden geacht. Omdat Plant Health Cure geen controle kan uitoefenen op de gebruiksomstandigheden, is de koper/gebruiker verantwoordelijk voor alle resultaten, inclusief letsel of schade voortkomend uit het gebruik van dit product alleen of in combinatie met andere materialen. Buiten bereik van kinderen houden.

icon

Neem contact met ons op

Niet gevonden waar je naar opzoek bent?

Attention ! Nous avons de nouveaux numéros de téléphone à compter du 19er juillet. Consultez notre page de contact.

  • Nederlands
  • English
  • Deutsch
  • Francais