fort isabella brabob

Grootschalige Bodemtoepassing (GBT)

Nuttige bodemtoepassing van minimaal 5.000m3 grond of baggerspecie.

Concrete
Soil

Den Ouden Brabob is gespecialiseerd in het uitvoeren van een Grootschalige Bodemtoepassing (GBT). Wat is een GBT?

Waarom een grootschalige bodemtoepassing?

Binnen het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) bestaat de mogelijkheid om een hoeveelheid grond of baggerspecie van minimaal 5.000m3 toe te passen op landbodem of in oppervlaktewater. Dit is een grootschalige bodemtoepassing (GBT). Een GBT biedt de volgende kansen:

 • Kostenneutrale gebiedsontwikkeling
 • Invulling van duurzaamheidsambitie
 • Landschappelijke inpassing
 • Wegnemen van milieuhygiënische risico's
 • Lokale afzetmogelijkheden voor hergebruiksgrond
 • Vergroening van de leefomgeving
 • Bijdrage leveren aan klimaatdoelstelling
 • Verhoging van de biodiversiteit

Voorbeelden van toepassing

 • Geluidswal
 • Ophoging op- en afritten
 • Faunapassage
 • Afdekken (voormalige) stortlocaties
 • Aanleg van recreatieve of educatieve voorzieningen
 • Zonneparken
 • Natuurontwikkeling
 • Voedselbos
fort isabella brabob

Wat zijn eisen aan een GBT?

 • Minimaal 5.000 m3 hergebruiksgrond of baggerspecie
 • Minimale toepassingshoogte: 2 meter
 • Minimale toepassingshoogte voor (spoor)wegen: 0,5 meter
 • Afgedekt met een leeflaag van minimaal 0,5 meter, bestaande uit schone grond
 • Materiaal hoeft niet getoetst te worden aan de kwaliteit van de ontvangende bodem

Vragen of advies op maat? Neem dan contact op met onze Commercieel Manager via b.wilborts@denoudengroep.com

 • Nederlands
 • English
 • Deutsch
 • Francais

Deze website maakt gebruik van cookies

Er worden cookies gebruikt om functionaliteiten op de website mogelijk te maken, statistieken bij te houden, gebruikersvoorkeuren op te slaan en voor marketingdoeleinden.

Privacy policy
ALLES ACCEPTEREN
ALLES WEIGEREN
WIJZIGEN