Gewassen.png

GROWSOLUTIONS - Groene gewasbescherming vanuit een gezonde plant

In de natuur zijn planten heel goed in staat zich te weren tegen ziekten en plagen. Hoe dat werkt? Dat legt onze Sr. Teeltadviseur Raymond Notermans uit in zijn kennisartikel in vakblad Akkerwijzer.

Naar het kennisartikel
Bio-based

Groene gewasbescherming is hot, iedereen is ermee bezig. De consument, overheid en zelfs fabrikanten van chemische bestrijdingsmiddelen. Maar in de zoektocht naar gewasbescherming, vergeten we één belangrijke vraag: waarom worden planten ziek? Immers, als een plant niet ziek wordt, hoef je hem ook niet te beschermen.

Wie in de ongerepte natuur beschermt planten? Als teler heb ikzelf ook altijd aan gewasbescherming gedaan, omdat mij dit ooit zo geleerd is. Kunnen we dan helemaal zonder? Nee, maar wel met minder. Zeker wanneer een plant gezonder is en meer kan hebben. Vergelijk het met mensen die zich goed voeden en een gezonde levensstijl hebben. Zij worden ook minder snel ziek.

In de natuur zijn planten heel goed in staat zich te weren tegen ziekten en plagen. Dat zien we ook vaak wanneer een haard van een plaag op een plek uitbreekt en niet overgaat op naburige planten. Op een of andere manier zijn deze minder vatbaar en kunnen we met natuurlijke vijanden of groene middelen de uitbraak indammen.

Hoe weten we of een plant gezond is?

 • Geen ondervoeding
  Alle mineralen moeten voorhanden zijn, zodat noodzakelijke processen voor een gezonde plant blijven doorlopen. Hoe weet je of dit het geval is? Wanneer bodembiologie organische stof omzet, en hiermee tot humusvorming komt, is er altijd een diverse minerale beschikbaarheid voorhanden die wij met NPK meststoffen nooit kunnen nastreven.
 • Suikergehalte
  Hoe hoger de complexe suikerwaarden in het gewas (brix), hoe weerbaarder het gewas. Dit kan men met een eenvoudige brix-meter zichtbaar maken. Dit wordt in de druiventeelt alom gebruikt.
 • Hoge nitraat- en ammoniumwaarden
  Nitraat en ammonium dienen snel omgezet te worden tot aminozuur en eiwit. Want wanneer dit proces stagneert, worden gewassen aantrekkelijk voor insecten.
 • Abiotische stress
  Middels een compleet plantaardig vrije aminozuurcomplex is de plant alsnog onder moeilijke omstandigheden in staat te groeien. Immers, de plant hoeft de energieverslindende processen van ammonium- en nitraatomzetting niet uit te voeren. We bieden planteigen bouwstenen aan om de plant makkelijker te laten groeien.

U merkt al dat we plantgezondheid niet met één middeltje kunnen verhogen. Het is een integrale systeembenadering die tot het eindresultaat leidt. De zwakste schakels in deze processen bepalen het succes. Het is aan u deze kennis op uw bedrijf in uw teelten op te doen.

Vragen? Neem gerust contact op met Raymond Notermans.

r.notermans@phc.eu

Let op! Per 19 juli hebben wij nieuwe telefoonnummers. Kijk op onze contactpagina.

 • Nederlands
 • English
 • Deutsch
 • Francais