appel

GROWSOLUTIONS - Verbeterde vruchtkwaliteit dankzij Colortect

Verbeter de kleur, verhoog het brix-gehalte en verbeter de algemene kwaliteit van uw fruit met Colortect.

Productinformatie ColorTect
Bio-based

De oogst van de eerste zomerrassen komt dichtbij. Wanneer we aan een verbeterde kwaliteit willen werken, is dit nu nog mogelijk. Kleur (incl. achtergrondkleur), hardheid, smaak en uitstalleven zijn dé criteria waar een fruitteler voor wordt beloond. We hebben de laatste drie jaar flink wat ervaring opgedaan in zowel demo’s als ook externe proeven in zowel appel als peer. PC Fruit, CAF, Delphy en Hakkert Product Support hebben de proeven uitgevoerd.

ColorTect-zak-2000x2000.jpg

ColorTect

ColorTect is een harpine meststof die het eigen afweermechanisme van planten op het moment van inzet versterkt. Bij toepassing drie én twee weken voor verwachte oogst betekent dit dat suikerproductie en kleur wordt verbeterd. Tegelijkertijd gaat het de hardheidafname en afleving tegen door de aanwezigheid van extra calcium. Hierdoor blijft de achtergrondkleur groener en kunnen er meer omzettingsprocessen plaatsvinden in de vrucht. Dit komt ten goede van de smaak en suikerinhoud. 

Betere kleuring

Kleuring is een temperatuur- en fotosynthesegedreven proces. Wanneer de omstandigheden na toepassing donker en koud zijn, zal dit geen betere kleuring tot gevolg hebben. Het uitstellen of naar voren halen van de toepassing heeft dan de voorkeur. Vorig jaar is in een perceel Delbar 10 dagen voor oogst eenmalig ColorTect ingezet. Dit leidde tot een eerste pluk van 75%. Na toepassing waren zowel temperatuur als fotosynthese optimaal.


Mochten deze omstandigheden zich niet voordoen, blijft wel overeind dat de ColorTect een betere hardheid, smaak en behoud achtergrondkleur genereert, waardoor men op een betere kleuring kan wachten zonder kwaliteitverlies.

Betere hardheid

Bij PC Fruit is in 2019 de ColorTect ook in Jonagold getest, waarbij ColorTect een licht beurtjaareffect liet zien. Desondanks bleek de hardheid en zetmeelomslag niet slechter te zijn dan in het onbehandeld object waar wel een normaal behang aanwezig was. Door de calcium in de vorm van gemicroniseerd Calcit is de opname en het transport in combinatie met Fulvine zeer effectief. Hierdoor wordt de hardheid en structuur van de vruchten sterk verbeterd.
 

tabel 2 colortect
De met ColorTect behandelde peren laten een betere rood-kleuring en sterkere achtergrondkleur zien. De Behandelde vruchten bevatte 18% meer calcium en de hardheid lag 5% hoger dan de controlegroep. Proef: PC Fruit - Kleuring Peren (Fred)
figuur 5 colortect
De met ColorTect behandelde groep appels bevat 30% meer vruchten binnen A2 kwaliteit. De hardheid van deze behandelde vruchten lag 6% hoger, de brix waarde 4% hoger en het zetmeel 1,5% hoger. Proef: PC Fruit - Kleuring Appels (Braeburn)

Tragere afrijping

Afgelopen jaren konden op zowel appel als peer de vruchten langer blijven hangen doordat ze geen vroege vruchtval lieten zien en zo tot een maximale uitgroei konden komen zonder in te boeten op hardheid en achtergrondkleur. Dit wordt veroorzaakt in een vertraagde ethyleenvorming in de vrucht waardoor het loslaten van de vrucht ook vertraging oploopt. Dit kan ruimte bieden voor een betere arbeidsspreiding tijdens de oogst.

Bewaarziektes

Er zijn een veelheid aan pathogenen waarvoor voor de oogst gespoten dient te worden om vruchtrot in bewaring tot een minimum te beperken. Het is een hele klus om met alle residuen rekening te houden en te komen tot een sluitend en werkbaar afspuitschema.

In 2020 is er door Hakkert Product Support een bewaarproef gedaan waar ook de inzet van ColorTect was meegenomen. Vorige maand zijn de resultaten bekeken en hebben we mogen concluderen dat de ColorTect door maar twee toepassingen een behoorlijk effect had op de bewaarkwaliteit ten opzichte van een suboptimaal schema. Het onderzoek wordt dit jaar wederom herhaald uitgebreid met nog meerdere variabelen.
 

In de praktijk

In een demo met Elstar appels was na een korte ULO-bewaring geen noemenswaardig verschil in vruchtrot waar te nemen. Echter, na vier weken in mechanische koeling bleken in het onbehandelde object toch veel slechtere appels te zitten, ondanks het identieke afspuitschema voor oogst.

colortect links
Foto links: geen ColorTect. Foto rechts: wel ColorTect.
colortect rechts
Foto links: geen ColorTect. Foto rechts: wel ColorTect.

Voor vragen of een advies op maat omtrent ColorTect kunt u contact op nemen met Raymond Notermans. 

Raymond Notermans

Teeltadviseur

r.notermans@denoudengroep.com

+31(0)612105526

Let op! Per 19 juli hebben wij nieuwe telefoonnummers. Kijk op onze contactpagina.

  • Nederlands
  • English
  • Deutsch
  • Francais