vossenpels 1

Den Ouden Bodac maakt nieuwe wijk in Nijmegen vrij van explosieven

Explosieven, funderingen en een waterbassin: Den Ouden Bodac maakt de bodem van een nieuwe wijk in Nijmegen vrij van explosieven en milieuvervuiling.

Meer over Den Ouden Bodac
Concrete

Met de geplande ontwikkeling van Vossenpels-Noord (ca. 15 ha) krijgt Lent, een plaats in de gemeente Nijmegen, er een nieuwe wijk met erfwoningen, buurtschappen en gezamenlijke tuinen bij. Maar voordat de bouw kan starten, moet de bodem vrij zijn van mogelijk aanwezige ontplofbare oorlogsresten (explosieven) en milieuvervuiling. Hier ontzorgt Den Ouden Bodac.

Den Ouden Bodac voorziet in opdracht van de Gemeente Nijmegen in de begeleiding van de milieutechnische sanering door het Ingenieursbureau Sweco en de uitvoering van het onderzoek naar Ontplofbare Oorlogsresten (OO). Want hoe mooi het groene terrein er op het eerste gezicht ook uit ziet, het van oudsher tuinbouwgebied lijkt ondergronds behoorlijk verstoord met mogelijk OO en diverse andere bodemvreemde materialen.

Non-realtime oppervlaktedetectie

Den Ouden Bodac is momenteel de C-/verstoorde gebieden aan het ontgraven en deze realtime aan het detecteren (verwijderen/in ruggen zetten van de verstorende grondlagen). We hebben het terrein in eerste instantie gedetecteerd met het nieuwe multisondesysteem. Bij deze vorm van (passieve) non-realtime oppervlaktedetectie detecteert het multisondesysteem door systematisch over het terrein te rijden, ferro-houdende objecten die het aardmagnetisch veld verstoren en legt deze digitaal vast.

De detectiedata wordt later op significante objecten bekeken door een senior deskundige OOO. Een groot deel van de detectiedata blijkt dusdanig verstoord dat hierdoor significante objecten niet individueel van elkaar onderscheiden kunnen worden (verstorende laag maskeert de significante objecten). Hierdoor is in overleg met de opdrachtgever besloten om middels proefsleuven te onderzoeken wat de aard van deze verstorende laag is en tot welke diepte deze verstorende laag zicht uitstrekt. Ook is middels dit proefsleuvenonderzoek gekeken of uit te sluiten valt dat de verstorende vooroorlogs is.

vossenpels 2
Projectgebied van boven

Uitschudden binnen scherfwerende dekens

Ook werd duidelijk dat er in gedempte sloten op behoorlijke diepte (2,00 tot 2,50 m1 – maaiveld) meerdere handgranaten en andere OO vondsten gelegen zijn. Deze vooroorlogse sloten, die naoorlogs zijn gedempt, worden ontgraven met de (beveiligde)graafmachine waarbij de grond uitgeschud en visueel gecontroleerd wordt op OO. Dit betreft een intensieve maar beproefde methode. Doordat deze werkzaamheden een ongecontroleerde actie betreffen, zijn deze uitgevoerd binnen een met scherfwerende dekens afgeschermde locatie. Deze scherfwerende dekens zijn op bokken geplaatst om ze zo makkelijk en snel te kunnen verplaatsen. Door het toepassen van deze methodiek is de omgeving volledig beschermd tegen eventuele scherfwerking conform de vigerende regelgeving.

Vondsten

Vondsten tot nu toe variëren van klein kaliber munitie tot grotere explosieven, bijzondere objecten als uitrustingstukken of verpakkingsmateriaal maar ook funderingen en een waterbassin dat ooit werd gebruikt om de voormalige kassen in het gebied te koelen. Tevens zijn diverse, tot dusver onbekende, ondergrondse IBC tanken aangetroffen. Deze IBC tanken zullen ter plaatse conform de hiervoor geldende regels worden geschoond en worden afgevoerd.

Iedere week voert een ecoloog een schouw uit op locatie om te bepalen of aanvullende ecologische maatregelen nodig zijn. Hierdoor behouden we ecologische waarden in het gebied en beschermen we alle gebied-specifieke dieren in hun natuurlijke omgeving.  

Let op! Per 19 juli hebben wij nieuwe telefoonnummers. Kijk op onze contactpagina.

  • Nederlands
  • English
  • Deutsch
  • Francais