Bodac explosievenopsporing

Den Ouden Bodac

Bij Den Ouden Bodac kunt u terecht voor al uw vraagstukken op het gebied van archeologie en explosieven. Heeft u explosievenonderzoek nodig? Klik op de knop hieronder om te checken welk explosievenonderzoek bij uw vraagstuk past.

Concrete

Veilige bodem en behoud cultureel erfgoed met explosievenopsporing en archeologisch onderzoek

Een veilige bodem en behoud van waardevol cultureel erfgoed dat door de eeuwen heen bewaard is gebleven in die bodem. Dat is de basis van het bestaan van Den Ouden Bodac.
 

Opsporen en veiligstellen ontplofbare oorlogsresten

Het fundament van elk bouwproject is een veilige bodem. Maar wat betekent dat nu precies? Een veilige bodem is vrij van ontplofbare oorlogsresten (OO), vliegtuigwrakken en ander WOII gerelateerd materiaal. Want hoewel je er misschien niet dagelijks bij stilstaat, onze landbodem, zeebodem, rivieren en kanalen, herbergen nog grote hoeveelheden niet gesprongen explosieven. Dit brengt de nodige risico’s en gevaren met zich mee voor de directe omgeving en medewerkers op de bouwplaats. Wij nemen deze risico’s en gevaren weg. Den Ouden Bodac is gespecialiseerd in explosievenonderzoek en het veiligstellen van ontplofbare oorlogsresten in de land- en waterbodem en het bergen van vliegtuigwrakken uit WOII (CS-OOO).


Oppervlaktedetectie en dieptedetectie

Den Ouden Bodac heeft jarenlange ervaring in het opsporen en veiligstellen van explosieven en wij zijn hierdoor een zeer betrouwbare en flexibele organisatie. Voor het opsporen van ontplofbare oorlogsresten maken wij gebruik van oppervlaktedetectie en dieptedetectie. Afhankelijk van de te verwachte OO en het doel van de opsporing wordt de meest geschikte opsporingsmethode bepaald. Klik hier om meer te weten over de verschillende opsporingsmethodes. 
 

Waterbodemdetectie

Niet alleen in de landbodem maar ook in de waterbodem kunnen explosieven zijn achtergebleven in de Tweede Wereldoorlog. Wij hebben de expertise in huis om ook op de waterbodem onderzoek uit te voeren door waterbodemdetectie vanuit een detectieboot maar ook m.b.v. een duikteam met detectieapparatuur onderwater.

Tevens is Den Ouden Bodac onderdeel van een joint venture samen met N-Sea Group onder de naam UXOcontrol. Deze joint venture is gespecialiseerd in het opsporen van Unexploded Ordenances (UXO’s) op de zeebodem van Nederland, Duitsland, België, Scandinavië en de Baltische staten. 
 

Bodemsanering

Een veilige bodem, is ook vrij van verontreiniging. De bodem in Nederland is namelijk op talrijke plekken ernstig vervuild. Je krijgt hiermee te maken, wanneer je op zo’n plek graafwerkzaamheden gaat uitvoeren. Wij saneren vervuilde grond en zorgen voor adequate afzet hiervan (BRL7000/BRL7001)Klik hier om meer te weten over Bodemsanering. 
 

Archeologisch onderzoek

In onze bodem zitten verborgen rijkdommen, een schat aan informatie over onze menselijke beschaving. Archeologische vondsten vertellen ons over ons leven op aarde door de eeuwen heen. Dit waardevolle, culturele erfgoed moet goed beschermd worden. Daarom onderzoeken wij of er archeologische resten in de grond zitten op jouw projectlocatie. BRL4000).
 

Betrouwbare en vakkundige partner

Het rijk verplicht gedegen en gecertificeerd onderzoek naar ontplofbare oorlogsresten en archeologische vondsten. Wanneer de grond mogelijk vervuild is, kunnen overheden milieukundig onderzoek eisen. Als opdrachtgever wil je erop kunnen vertrouwen dat dit adequaat en nauwkeurig gebeurd en dus zoek je een partner die gecertificeerd is, alle wetten en richtlijnen volgt, vakkundige experts in dienst heeft én kwaliteit levert op het gebied van explosievenonderzoek. Dit is de garantie die wij jou als gewaardeerde klant geven. Wij voeren al jaren explosievenonderzoek uit vol overtuiging.
 

Integrale dienstverlening is kostenbesparend

Integrale dienstverlening is onze kracht. Wij beschikken over de expertise om elk facet van jouw GWW-traject deskundig uit te voeren. Daarmee leveren wij per definitie altijd maatwerk, het maakt ons flexibel, efficiënt, en effectief en daarmee ook kostenbesparend.  

Meer weten over explosievenonderzoek of iets anders? Mail naar: m.vanoers@bodac.nl of bekijk onze locaties.

vliegtuigberging

Vliegtuigberging

Den Ouden Bodac heeft, samen met defensie, meerdere uitdagende vliegtuigbergingen uitgevoerd waarbij de integrale dienstverlening en flexibiliteit de doorslag hebben gegeven tot een succesvol project. 

Lees meer
  • Nederlands
  • English
  • Deutsch
  • Francais