vossenpels 1

Den Ouden Bodac

Met het opsporen en veiligstellen van oorlogsresten en archeologische waarden creëren we een beheersbare openbare ruimte voor de generatie van morgen. Heeft u explosievenonderzoek nodig? Klik op de knop hieronder om te checken welk explosievenonderzoek bij uw vraagstuk past.

Concrete

Een beheersbare bodem, dat is onze missie. Het fundament voor elke bouwactiviteit is tenslotte een bodem waarin het risico op explosieven en archeologische waarden acceptabel is. Bij Den Ouden Bodac zijn we sinds 2006 gespecialiseerd in het opsporen en veiligstellen van Ontplofbare Oorlogsresten en archeologische waarden in de bodem. Zowel op het land tot wel 20 meter onder maaiveld als in de waterbodem. We hebben de afgelopen decennia geïnvesteerd in opsporingsmethodes om ons te kunnen onderscheiden in aanpak en efficiëntie. Hierdoor kunnen wij een projectgebied met minimaal bodemroerende activiteiten vrijgeven en de impact en kosten verlagen. Denk hierbij aan dieptedetectie, actieve oppervlaktedetectie en duikequipment.

Ontzorgen in het hele proces

We ontzorgen in het gehele proces van historisch vooronderzoek, projectgebonden risicoanalyse, programma van eisen tot en met het benaderen en veiligstellen van vondsten. Vanuit onze jarenlange kennis en ervaring met adviseren we over de te nemen stappen in ieder opsporingsproces met ons stappenplan bestaande uit voor- en bureauonderzoek (OO en archeologie), advisering, opsporing (land- en waterbodem), benaderen, identificeren en veiligstellen, conserveren en rapporteren.

Integrale uitvoering van opsporingsprojecten

Naast onze certificeringen op het gebied van Opsporing Ontplofbare Oorlogsresten (CS-OOO) en archeologisch vooronderzoek en opgravingen (BRL SIKB 4000), zijn we samen met de collega’s van Den Ouden Infra gecertificeerd om vervuilde grond in de (water)bodem te saneren. Met deze integrale uitvoering heeft Den Ouden Bodac als diverse vliegtuigbergingen voor Defensie uitgevoerd.

Accurate detectiedata

Middels het inzetten van vooraanstaande intelligente detectiemethodieken krijgen we het beste beeld van de bodem en kunnen we met minimale bodemroerende activiteiten het projectgebied vrijgeven. Onze pragmatische aanpak reduceert de impact op het terrein en verlaagt de kosten binnen opsporingsprojecten. We werken continu aan innovaties om detectiedata accurater te maken.

Met het creëren van een beheersbare bodem dragen we bij aan een leefbare omgeving voor de generatie van morgen.

vliegtuigberging

Specialisme: Vliegtuigberging

Den Ouden Bodac heeft, samen met defensie, meerdere uitdagende vliegtuigbergingen uitgevoerd waarbij de integrale dienstverlening en flexibiliteit de doorslag hebben gegeven tot een succesvol project. 

Lees meer

Let op! Per 19 juli hebben wij nieuwe telefoonnummers. Kijk op onze contactpagina.

  • Nederlands
  • English
  • Deutsch
  • Francais