vossenpels 1

Den Ouden Bodac

Bij Den Ouden Bodac kunt u terecht voor al uw vraagstukken op het gebied van archeologie en explosieven. Heeft u explosievenonderzoek nodig? Klik op de knop hieronder om te checken welk explosievenonderzoek bij uw vraagstuk past.

Concrete

Een veilige bodem. Dat is de missie van Den Ouden Bodac. Het fundament voor elke bouwactiviteit is tenslotte een bodem die vrij is van explosieven en archeologische objecten. Den Ouden Bodac is specialist in het opsporen en veiligstellen van explosieven (ook wel Ontplofbare Oorlogsresten) en archeologische waarden in de bodem. Zowel op het land als in het water.

Voor opsporing op de landbodem, maken we gebruik van oppervlakte- of dieptedetectie. Voor opsporing op de waterbodem, voeren we waterbodemdetectie uit vanuit een detectieboot of met behulp van een duikteam met detectieapparatuur. We zijn gecertificeerd voor archeologisch vooronderzoek en archeologische opgravingen. We onderzoeken of er archeologische resten in de bodem zitten en stellen de vondsten veilig. Daarnaast zijn we gecertificeerd om vervuilde grond in de land- en waterbodem te saneren.

Betrouwbare en vakkundige partner

Het rijk verplicht gedegen en gecertificeerd onderzoek naar ontplofbare oorlogsresten en archeologische vondsten. Wanneer de grond mogelijk vervuild is, kunnen overheden milieukundig onderzoek eisen. Als opdrachtgever wil je erop kunnen vertrouwen dat dit adequaat en nauwkeurig gebeurd en dus zoek je een partner die gecertificeerd is, alle wetten en richtlijnen volgt, vakkundige experts in dienst heeft én kwaliteit levert op het gebied van explosievenonderzoek. Dit is de garantie die wij jou als gewaardeerde klant geven. Wij voeren al jaren explosievenonderzoek uit vol overtuiging.
 

vliegtuigberging

Specialisme: Vliegtuigberging

Den Ouden Bodac heeft, samen met defensie, meerdere uitdagende vliegtuigbergingen uitgevoerd waarbij de integrale dienstverlening en flexibiliteit de doorslag hebben gegeven tot een succesvol project. 

Lees meer
  • Nederlands
  • English
  • Deutsch
  • Francais