historisch vooronderzoek

Historisch Vooronderzoek & Risicoanalyse

Heeft u grondroerende werkzaamheden gepland in niet-naoorlogs geroerde grond, of bestaat er het vermoeden dat er nog ontplofbare oorlogsresten (OO) uit de Tweede Wereldoorlog in de bodem aanwezig kunnen zijn?

Vraag offerte aan
Concrete

Historisch Vooronderzoek Ontplofbare Oorlogsresten (OO)

Historisch vooronderzoek; er zijn bij Den Ouden Bodac verschillende opties om de risico’s op het aantreffen van OO in kaart te brengen, te beperken en zelfs weg te nemen. Het laten uitvoeren van een Historisch Vooronderzoek OO  is daarvoor dikwijls een passende en voordelige eerste, en soms tevens laatste stap in het opsporingsproces. Bij de overweging of het raadzaam is op een locatie opsporingswerkzaamheden uit te laten voeren kan een Historisch Vooronderzoek OO uitkomst bieden.

In een Historisch Vooronderzoek OO wordt onderzocht of in een plangebied een verhoogd risico bestaat op het aantreffen van ontplofbare oorlogsresten in de bodem, en zo ja, welke type(n) munitie kunnen worden verwacht. Den Ouden Bodac werkt daarbij volgens de meest recente richtlijnen van het Certificatieschema Vooronderzoek en Risicoanalyse Ontplofbare Oorlogsresten(CS-VROO), met de hoogst vigerende kwaliteitsstandaarden. In het ‘vooronderzoek’ worden indicaties uit (inter)nationale en regionale literatuur en archieven geïnventariseerd en beoordeeld. Daarnaast worden historische luchtopnamen uit de Tweede Wereldoorlog door middel van een uitgebreide luchtfotoanalyse gecontroleerd en geïnterpreteerd. De historische informatie over het plangebied wordt tenslotte in kaart gebracht met behulp van een Geografisch Informatiesysteem, (GIS) die alle informatie topografisch opslaat. Dit resulteert in een uitgebreide rapportage met Bodembelastingkaart, waarop de conclusie van het onderzoek in één oogopslag inzichtelijk is.

Voor het Historisch Vooronderzoek OO maakt Den Ouden Bodac gebruik van de expertise van academisch opgeleide historici. Gedegen onderzoek, transparantie en een praktische en klantgerichte werkwijze staan hierin centraal. De opdrachtgever mag daarbij rekenen op heldere informatievoorziening gedurende het onderzoekstraject, evaluatie van de opgeleverde bureaustudie(s) en een pragmatisch advies op maat, toegespitst op de geplande grondroerende werkzaamheden in het plangebied. De historici van Den Ouden Bodac werken nauw samen met de collega’s van de opsporing. Den Ouden Bodac beoogd de opdrachtgever met het Historisch Vooronderzoek OO en het mogelijk daaruit volgende verdere opsporingsproces van Risicoanalyse OO en/of detectie- en opsporingswerkzaamheden volledig te ontzorgen.

Voor meer informatie kunt u terecht bij onze contactpersoon Marc van Oers: m.vanoers@bodac.nl
 

Risicoanalyse Ontplofbare Oorlogsresten (OO)

Risicoanalyse explosieven; mogelijk hebben aanwezige explosieven invloed op jouw werkzaamheden. Wanneer in een plangebied bekend is dat ontplofbare oorlogsresten (OO) kunnen worden aangetroffen kan een opdrachtgever kiezen voor een verdiepende bureaustudie. Deze studie, genaamd de Risicoanalyse OO, geeft inzicht in de relatie tussen de mogelijk aan te treffen OO en de geplande werkzaamheden. Mocht uit de Risicoanalyse blijken dat potentiële risico’s beheersbaar zijn dan kan dit een kosten- en tijdbesparende uitkomst tot gevolg hebben.

Een belangrijk aspect van de Risicoanalyse OO is het onderzoek naar naoorlogse ontwikkelingen in het plangebied. In een gebied dat naoorlogs geroerd is, is de kans dat OO kunnen worden aangetroffen kleiner dan in ongeroerde grond. OO in ongeroerde grond zijn immers niet verplaatst. In het vakdomein van explosieven opsporingsbedrijven wordt redelijkerwijs aangenomen dat OO in naoorlogs geroerde grond tenminste zijn opgevallen en in de meeste gevallen zijn weggenomen. In een Risicoanalyse wordt daarom uitgebreid aandacht besteed aan deze naoorlogse ontwikkelingen, omdat zo risico’s tot een minimum worden beperkt. Dit onderzoek vindt plaats in regionale en nationale archieven en wordt uitgevoerd door het academisch opgeleid personeel van Den Ouden Bodac. Verdere onderdelen van een Risicoanalyse OO zijn onderzoek naar ondergrondse infrastructuur, zoals kabels en leidingen, en aanvullend onderzoek van bestaande Historische Vooronderzoeken OO. Deze onderzoeksinspanning beoogt het eerder verdacht aangemerkte gebied op basis van gedegen onderzoek te kunnen reduceren.

Tenslotte wordt in een Risicoanalyse, wanneer noodzakelijk, gepast advies gegeven omtrent de te nemen vervolgstappen. Den Ouden Bodac denkt daarbij met u mee zodat uw geplande werkzaamheden op de economisch meest voordelige manier kan worden uitgevoerd.

Voor meer informatie kunt u terecht bij onze contactpersoon Marc van Oers: m.vanoers@bodac.nl
 

Advies nodig?

Contactpersoon: Marc van Oers
Adres: Hermalen 7
5481 XX , Schijndel
Telefoon: +31623668078
Email: m.vanoers@bodac.nl

  • Nederlands
  • English
  • Deutsch
  • Francais