archeologische vondsten

Archeologie

Archeologisch onderzoek. Alles wat je moet weten voordat je kunt starten met bouwen.

Vraag offerte aan
Concrete

In onze bodem zit een schat aan informatie over de menselijke aanwezigheid vanaf 300.000 jaar geleden. Zowel op het land, als onder water. Deze menselijke sporen en resten vertellen over ons leven door de eeuwen heen. De bodem conserveert deze archeologische vondsten al duizenden jaren. Het is een waardevol en beschermd archief. En daarom zijn grondwerkzaamheden aan strikte regels gebonden. Den Ouden Bodac is gecertificeerd voor archeologische werkzaamheden.

Wat is archeologie?

Archeologie is de wetenschap die het menselijk verleden bestudeert. Resten van huizen, grafvelden of verdedigingswerken zijn belangrijke overblijfselen. Samen met voorwerpen van bijvoorbeeld aardewerk, metaal, glas of vuursteen, vormen zij de ongeschreven geschiedenis van een stad, dorp of regio. Wil je meer weten over de historie van een bepaald gebied? Dan is een archeologisch onderzoek uitermate geschikt.
 

Wanneer is archeologisch bodemonderzoek nodig?

Het is in het algemeen belang dat we archeologische gegevens goed vastleggen. Ben je voornemens een bouwproject te starten? Houd er dan rekening mee dat archeologisch (voor)onderzoek verplicht is.

 

Wie mogen archeologisch vooronderzoek of een opgraving doen?

Wij beschikken over de BRL SIKB 4000 certificering voor archeologisch vooronderzoek en archeologische opgravingen. De bodem is een waardevol archief dat wij graag willen behouden. Daarom is archeologisch onderzoek een zaak voor specialisten. Alleen gecertificeerde bedrijven mogen dit belangrijke werk uitvoeren. Wij werken volgens de vigerende versie van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA).
 

Hoe ziet het archeologisch onderzoek eruit?

Niet elk archeologisch onderzoek leidt tot een opgraving. We kunnen het werkproces archeologie onderverdelen in verschillende stappen. Ook wel bekend als het proces van Archeologische Monumentenzorg (AMZ). Archeologisch vooronderzoek start met een bureauonderzoek. Daarin gaan we na of er archeologische vondsten aanwezig kunnen zijn. Is dit aannemelijk? Dan volgt het inventariserend veldonderzoek. Daarin onderzoeken we de precieze omvang, locatie en aard van de resten. Dat doen we met boringen of proefsleuven. Als blijkt dat er archeologische vondsten aanwezig zijn, volgt de daadwerkelijke opgraving.

 

Combinatie archeologisch onderzoek en opsporing explosieven is kostenbesparend

Wij kunnen alle facetten van het archeologisch onderzoek deskundig, snel en betaalbaar uitvoeren. Omdat wij de specialisten en alle kennis zelf in huis hebben.

Vaak moet voorafgaand aan ontwikkelingsplannen zowel archeologisch onderzoek als onderzoek naar ontplofbare oorlogsresten plaatsvinden. Omdat wij beide disciplines beheersen, werken wij snel en daarmee kostenbesparend.

 

archeologie niels

Specialist

Naast archeologie is Bodac specialist in het opsporen van conventionele explosieven en doen we historisch onderzoek naar mogelijke aanwezigheid van niet-gesprongen explosieven en vliegtuigwrakken op jouw projectlocatie. 

Ontdek meer over Bodac

Advies nodig?

Contactpersoon: Marc van Oers
Adres: Hermalen 7
5481 XX , Schijndel
Telefoon: +31623668078
Email: m.vanoers@bodac.nl

Filters
  • Nederlands
  • English
  • Deutsch
  • Francais