vliegtuigberging

Vliegtuigberging

Lees meer over vliegtuigberging.

Neem contact op
Concrete

Tijdens de Tweede Wereldoorlog crashten in Nederland zo'n 6.000 vliegtuigen, zowel op het land als in het water. De meeste daarvan zijn geborgen. In vliegtuigwrakken bevinden zich soms nog stoffelijke resten van bemanning. Die wrakken gelden als oorlogsgraf en de grafrust ervan wordt gerespecteerd. Vaak staat er in de buurt een monument. De gemeente kan besluiten een wrak te bergen. Dat gebeurt meestal omdat een wrak gevaar oplevert, bijvoorbeeld door niet-ontplofbare oorlogsresten. Een vliegtuigberging vindt ongeveer twee tot drie keer per jaar plaats.

Een vliegtuigberging is een complexe opdracht, waarbij zowel aandacht dient te zijn voor stoffelijke overschotten, conventionele explosieven, archeologische vondsten als bodemverontreiniging. Het is door aspecten van groot belang om zeer secuur te werk te gaan tijdens een vliegtuigberging. Doordat Den Ouden Bodac beschikt over unieke zeefinstallaties wordt de grond op zeer kleine deeltjes gescheiden. Dit leidt ertoe dat geen enkel object over het hoofd kan worden gezien tijdens een vliegtuigberging. 

Onze ervaring met vliegtuigbergingen, de expertise van onze medewerkers en onze moderne machines zorgen ervoor dat iedere berging op de juiste manier kan worden uitgevoerd, ongeacht het type grondsoort. Door de aandacht die wij schenken aan de omgeving en de communicatie richting de betrokkenen en de opdrachtgever, proberen wij iedereen te betrekken bij het project en transparant te zijn over onze bevindingen en vondsten. 

Voor meer informatie kunt u terecht bij onze contactpersoon Marc van Oers: m.vanoers@denoudengroep.com

Let op! Per 19 juli hebben wij nieuwe telefoonnummers. Kijk op onze contactpagina.

  • Nederlands
  • English
  • Deutsch
  • Francais