Bodac oppervlaktedetectie en dieptedetectie

Oppervlaktedetectie en dieptedetectie

Bij Den Ouden Bodac hebben we jarenlange ervaring in oppervlaktedetectie en dieptedetectie.

Concrete

Voor het opsporen van OO maken we bij Den Ouden Bodac al jaren gebruik van oppervlaktedetectie en dieptedetectie. Wij hanteren drie verschillende detectiemethodes: OO kunnen worden opgespoord door middel van handmatige-, digitale- of dieptedetectie.

Handmatige oppervlaktedetectie 

Middels handmatige oppervlaktedetectie spoort ons gespecialiseerde personeel met behulp van een magnetometer en/of een metaaldetector OO op. Met onder andere de magnetometer onderzoeken wij veilig en nauwkeurig of een projectlocatie OO, puin- en metaalresten of archeologisch materiaal bevat.

Op basis van visuele- en audiosignalen die de magnetometer of metaaldetector afgeeft, wordt bepaald of de gemeten verstoring mogelijk OO betreffen. Er zijn verschillende landbodemdetectie technieken om handmatig te meten. De keuze voor een specifieke techniek zoals een magnetometer is afhankelijk van de projectsituatie en het gewenste meetbereik. Wij selecteren voor de ideale detectiemethode waarbij de veiligheid en nauwkeurigheid gegarandeerd is.

Digitale oppervlaktedetectie 

Digitale oppervlaktedetectie met meerdere meetsondes maakt het mogelijk om grote delen van de projectlocatie in relatief korte tijd te scannen. We beschikken over een modern en breed scala aan opsporingsapparatuur om in de bodem aanwezige metaalhoudende voorwerpen tot een diepte van circa 4,5 meter beneden maaiveld in een vroeg stadium van een project op te sporen.

De data wordt digitaal opgeslagen, bewerkt met een computerprogramma en later op een tekening zichtbaar gemaakt. De uiteindelijke gegevens kunnen op diverse manieren worden gepresenteerd, waaronder in AutoCad, Microstation en GIS (met diverse ondergronden). De gegevens worden door onze Senior OOO-deskundigen beoordeeld. Doelmatig filteren zij de informatie en geven zij aan waar eventueel explosief materiaal in de bodem ligt. De verdachte objecten kunnen op basis van GPS-coördinaten in het werkveld uitgezet en vervolgens verwijderd worden.

Dieptedetectie

Naast oppervlaktedetectie voeren we ook dieptedetectie uit tot een diepte van circa 18 meter beneden maaiveld. In gebieden met “slappe” ondergrond kunnen (vliegtuig)bommen tot grotere diepte in de bodem zijn doorgedrongen. Onze OOO-deskundigen kunnen met de stelling zowel in de landbodem als in de waterbodem vanaf een ponton dieptedetectie uitvoeren.

Om de OO op deze diepte te kunnen vinden wordt gewerkt met een MDEdrive. Het is een drukmechanisme waarbij een lange lans, met een gevoelige meetsensor in de bodem wordt geprikt. Tijdens het in de grond drukken van de meetsonde observeert een (senior) OOO-deskundige het proces. 

Wanneer een verstoring wordt gemeten dan legt de OOO-deskundige de meting vast. De diepte van een groot onderzoeksgebied is op deze manier snel en nauwkeurig in kaart te brengen. Een voordeel van deze meettechniek is dat de bodemstructuur intact blijft. De uiteindelijke gegevens van het bodemonderzoek kunnen door de OOO-deskundige op diverse manieren worden gepresenteerd, waaronder in AutoCad, Microstation en GIS (met diverse ondergronden).

Advies nodig?

Contactpersoon: Dirk van de Vleuten
Adres: Hermalen 7
5481 XX, Schijndel
Telefoon: +31620493928
Email: d.vandevleuten@denoudengroep.com

Dieptedetectie Den Ouden

Interview: Zo werkt dieptedetectie

Den Ouden Bodac is specialist is op het gebied van dieptedetectie. We vroegen Bart Goossens, Project Coördinator binnen Den Ouden Bodac, hoe dieptedetectie in z'n werk gaat.

Zo werkt dieptedetectie bij Den Ouden Bodac

Let op! Per 19 juli hebben wij nieuwe telefoonnummers. Kijk op onze contactpagina.

  • Nederlands
  • English
  • Deutsch
  • Francais