bulldozer BraBoB

Bemiddeling in grondstromen en baggerspecies

Elke ingreep in de bodem vraagt om professioneel management van grondstromen en daarmee om een onafhankelijke risicomanager als Brabob. 

Neem contact op
Concrete
Soil
;

Wij gebruiken onze hoogwaardige kennis van milieu, logistiek en commercie. Volledige compliance met alle wettelijke eisen vormt daarbij het uitgangspunt. Bovendien denken we in oplossingen en nemen we jouw zorgen uit handen. Wij tonen lef, staan dicht bij jou en denken met jou mee! Onze kracht ligt in het beheersen van alle milieu- en omgevingsrisico’s. Complexe processen waarin Brabob mens en milieu altijd centraal stelt.

Totaalconcept met optimaal projectresultaat

Het totaalconcept van Brabob is gericht op het voorkomen van stagnaties bij realisatie van GWW- en bouwprojecten. Jouw risico’s en zorgen ten aanzien van materiaalstromen nemen wij over. Brabob focust op het waarborgen van de continuïteit in het gehele uitvoeringsproces. Dit levert (prijs-)voordelen op. Onze werkwijze kent vele facetten, maar kenmerkt zich bovenal door een juiste menselijke benadering. Wij hanteren een brede integrale aanpak en bieden de klant nieuwe kennis en inzichten in bijvoorbeeld uitvoeringsvarianten, regelingen en milieuvergunningen. Wij beschikken over goede ingangen bij overheden, een gedegen visie en hebben oog voor veiligheid en logistiek. Bovendien hanteert Brabob een langetermijnvisie op de verwerkings- en toepassingsmogelijkheden van (circulaire) grond-, bagger- en bouwstofstromen. Onze inzichten dragen bij aan een optimaal projectresultaat.

Het totaalconcept van Brabob kan het volgende voor jou betekenen:

  • wij verzorgen voor jou de gehele herinrichting van oude stortplaatsen of oude zandwinningen
  • wij nemen projectrisico over of participeren in projecten en planontwikkeling
  • wij werken vanaf de ontwerp- tot en met de uitvoeringsfase mee bij realisatie van jouw grond- of baggerwerk
  • wij verzorgen de milieucommunicatie en -administratie bij grootschalige bodemtoepassingen zoals geluidswallen, op- en afritten en verondieping van diepe plassen

Duurzaam werken

Brabob is een ‘groen’ bedrijf. Duurzaam werken zit in de haarvaten van onze bedrijfsvoering. Door onze continue drive om vrijkomende materiaalstromen direct in projecten her te gebruiken, dragen we bij aan CO2-reductie en voorkomen wij de winning van primaire grondstoffen. Wij leveren daarmee een bijdrage aan de circulaire economie. Daarnaast steunt Brabob jaarlijks diverse initiatieven die het maatschappelijk belang dienen.

Strategische advisering op maat

Het managen van grondstromen is gecompliceerd en risicovol. Er moet namelijk worden voldaan aan steeds veranderende wettelijke eisen. Negatieve publiciteit kan jouw project ernstig vertragen met onverwacht hoge kosten als gevolg. Strategische advisering op maat door Brabob kan uitkomst bieden. Door vroegtijdig een juiste analyse te maken, kunnen we kostenposten binnen projecten soms omvormen tot opbrengsten. Brabob is echter géén adviesbureau. Wij zijn de ontbrekende schakel tussen adviesbureau en de uitvoeringspraktijk van de aannemer.

Reiniging en immobilisatie

Grondreiniging en immobilisatie zijn belangrijke onderdelen van onze bedrijfsactiviteiten. Voor een optimale en verantwoorde verwerking van jouw grond, baggerspecie of overige vervuilde minerale afvalstoffen heeft Brabob de juiste expertise. Op onze grondbanken kunnen wij materiaalstromen innemen, reinigen of immobiliseren. Wij hebben gedegen kennis van grondreinigingstechnieken, zijn zelf erkend reiniger en kunnen terugvallen op een breed netwerk van verwerkers in binnen- en buitenland. Wat de aard en samenstelling van jouw te reinigen of te immobiliseren grond, baggerspecie of afvalstof ook is? Wij kiezen voor jou altijd de optimale en meest kosteneffectieve oplossing! Bovendien worden de door ons bewerkte materiaalstromen nuttig hergebruikt.

Risicomanagement en veiligheid

Risicomanagement richt zich op het beheersen van (milieu-)technische, financiële en omgevingsrisico’s die zich bij een project voordoen. Daarvoor is het vooraf inventariseren en analyseren van de risico’s noodzakelijk. Op basis van de inventarisatie neemt Brabob beheersmaatregelen. Onze specialisten bieden praktisch advies en ondersteunen bij het omgaan met risico’s op het gebied van grondstromen. Zo helpen wij jou bij het vertalen van milieuonderzoeken en het opstellen van projectplannen. Ook controleert Brabob desgewenst de naleving van opgestelde regels. Hiermee voorkomen we stagnatie, schade, ongevallen en hinder voor jou en jouw omgeving.

Kostenvoordelen im- en export

Als specialist met een brede marktoriëntatie richt Brabob zich op de internationale markt van grond, baggerspecie en bouwstoffen. De deskundigheid van Brabob op het gebied van kwalificatie van materiaalstromen en interpretatie van wet- en regelgeving hebben ertoe bijgedragen dat de afgelopen jaren veel partijen grond en baggerspecie over de landsgrenzen heen zijn hergebruikt of gereinigd. Partijen grond, baggerspecie en bouwstoffen die vrijkomen bij GWW-projecten en industriële processen, beoordeelt Brabob dus altijd op hergebruiksmogelijkheden vanuit een breed internationaal perspectief. Hierdoor is het mogelijk om in bepaalde situaties materiaalstromen te recyclen, juist daar waar dit niet verwacht wordt. Dit levert duidelijke kostenvoordelen en minder transport (CO2-reductie) op.

brabob

Onze kracht

Wij tonen lef, staan dichtbij en denken met  je mee! Onze kracht ligt in het beheersen van alle milieu- en omgevingsrisico’s. Complexe processen waarin Brabob mens en milieu altijd centraal stelt.

Ontdek meer over Brabob

Gebruik maken van onze kracht?

Contactpersoon: Bas van Bree
Adres: Hermalen 7
5481 XX , Schijndel
Telefoon: +31613673223
Email: b.vanbree@brabob.nl