soil and plant

CO2 Footprint

Een CO2 footprint maakt direct inzichtelijk wat het aandeel van deze en andere functies in de totale CO2-uitstoot is en biedt handvatten voor mogelijke verbeteringen.

Soil
Concrete
Bio-based

Om onze wereld gezond, vruchtbaar en leefbaar te houden heeft Den Ouden Groep als doel gesteld om de uitstoot van CO2 4% per jaar terug te dringen tot en met 2026. Dit realiseren wij onder andere door:

  • Het verwerken van groene reststromen tot hoogwaardige producten als biomassa en bodemverbeteraars;
  • Het aannemen van duurzame projecten, zoals de cradle-to-cradle ‘Rotonde van Morgen in Venlo;
  • Het verduurzamen van het inkoopbeleid, zoals elektrische- of hybride alternatieven voor het materieel.
  • Het verduurzamen van onze gebouwen, zoals het plaatsen van zonnepanelen, nieuwe efficiëntere verwarmingsinstallaties en isolatie voor ons hoofdkantoor en de weegbruggebouwen.
  • Wekelijkse monitoring van het brandstofverbruik van het wagen- en machinepark;
  • Participatie aan regionale en landelijke CO2-reductie initiatieven, zoals het Helmonds Energie Community (HEC): en Nederland CO2 Neutraal.

Den Ouden Groep is gecertificeerd op het hoogste niveau van de CO2 prestatieladder. Hiermee is vastgelegd dat wij niet alleen binnen het bedrijf continu verbeteren op het gebied van CO2-reductie maar ook invloed uitoefenen buiten de eigen keten.

Den Ouden Groep communiceert structureel intern en extern over eigen CO2-footprint en reductiedoelstellingen. Deze zijn ook terug te vinden op de website van SKAO

Tabel: CO2 Uitstoot Den Ouden in relatie tot het aantal medewerkers (*=basisjaar)

co-2 tabel

 

Halfjaarlijkse CO2-footprint rapportages:

Overige rapportages:

 

natuurcompost

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Den Ouden Groep is dagelijks bezig met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). We zijn begaan met mens en omgeving. Onze medewerkers zijn ons grootste kapitaal en onze omgeving ons bestaansrecht. Door onze Biobased producten en cradle to cradle-projecten gaan wij een verarming van de voedingsbodem en uitputting van energiebronnen tegen. We nemen initiatief tot ontwikkelingsprojecten die de sector faciliteren in CO₂-reductie. De verantwoordelijkheid om een levenskrachtige aarde over te dragen aan de volgende generatie, dragen we tenslotte allemaal.

co2 footprint klein

Een greep uit ons MVO-beleid

We verwerken groene reststromen tot duurzame en hoogwaardige producten zoals biomassa en bodemverbeteraars.

Een deel van de groene reststromen zetten we in voor andere producten. Snoeiafval van de taxus kan bijvoorbeeld gebruikt worden als basisbestanddeel voor behandeling tegen kanker.

Alle elektriciteit die wij zelf gebruiken, is geproduceerd op basis van Nederlandse biomassa. Onze kantoorruimtes worden voor 98% van deze groene stroom voorzien.

We gaan zuinig om met energie en grondstoffen. We streven naar een vijfjaarlijkse CO2-reductie van 4%. Daarvoor zijn we gecertificeerd voor trede 5 van de CO2-prestatieladder.

Onze machines zijn brandstof besparend en we gebruiken daarnaast ook Adblue. Deze stof zet de schadelijke NOx in de uitlaatgassen van onze dieselvoertuigen om in onschadelijke stikstof en waterdamp. Bij de aanschaf van nieuw materieel bekijken we de elektrische of hybride mogelijkheden.

Wij saneren per jaar tientallen keren vervuilde land- en waterbodems. Op die manier zorgen we dat de omgeving weer veilig is voor de gezondheid van mens en dier.

Jaarlijks investeren we 3% in Social Return on Investment (SROI).We bieden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een plek in onze organisatie. Hiervoor hebben we de 3e trede van Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) bereikt.

Het ziekteverzuim binnen Den Ouden Groep is 1,87%. Volgens de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) ligt het ziekteverzuim in de bouwsector gemiddeld op 3,6%. Wanneer een medewerker niet op de juiste plek zit of in de Ziektewet dreigt te raken, proberen we binnen ons bedrijf een passende functie te vinden

Contact

Contactpersoon: Jurgen van Beers
Adres: Hermalen 7
5481 XX, Schijndel
Telefoon: +31735431003
Email: info@denoudengroep.com

  • Nederlands
  • English
  • Deutsch
  • Francais