luchtfoto Haps

Den Ouden Organic

Verwerkt groene reststromen (groenafval) tot compost, houtvezel, biochar, boomschors, substraat grondstof, boomsubstraat, biobrandstof en grondstof voor materiaal doeleinden.

Onze segmenten
Soil
Bio-based

Groene oplossingen waarbij circulariteit centraal staat

Wij als Den Ouden willen een steentje bijdragen aan een betere wereld. Het leven op aarde is erg afhankelijk van de bodem. Onze doelstelling is dan ook om een zo gezond en vruchtbaar mogelijke bodem te creëren. Onze producten en innovaties zijn er op gericht om deze doelstelling te kunnen behalen. 

Dit doen we met Den Ouden Organic onder andere door het innemen en verwerken van groene reststromen op onze 13 groenlocaties. Met deze reststromen kunnen we herwinbare grondstoffen van hoge kwaliteit produceren. Tijdens het gehele proces wordt het maximale duurzame rendement behaalt tegen een zo laag mogelijke CO2-uitstoot. Dit begint al bij het snoeien, maaien en/of rooien van het groen en stopt pas bij het omzetten van het groen in hoogwaardige en herwinbare grondstoffen. We maken producten zoals compost, houtvezels, bodemverbeteraars en bodembedekkers. 

Duurzaam groeien

Bij ons staat zorg voor natuur centraal. Om deze reden willen we onze werkzaamheden zo duurzaam mogelijk en met een zo laag mogelijke CO2-uitstoot laten verlopen. Dit begint al met het maximaal gesorteerd aanbieden van de groene reststromen. Ons doel is het creëren van de juiste scheiding in de reststromen om nascheiding te beperken. Scheiding draagt bij aan een gezonder milieu en een efficiënter proces, waardoor de kosten lager zijn. Door deze aanpak minimaliseren wij ook de CO2-uitstoot op onze locaties.

Daarnaast beschikken we over een uitgebreid en goed onderhouden machinepark met moderne vrachtwagen (kraan)combinaties. Het materieel wordt ingezet vanuit ons efficiënte en economisch voordelige netwerk van verwerkingslocaties voor groene reststromen. Machines die op deze locaties de verwerking van groene reststromen verzorgen zijn milieuvriendelijk door hun elektrische en/of hybride aandrijving. Hierdoor wordt ook tijdens de verwerking minder CO2 uitgestoten.

Veenreductie
Bij Den Ouden Organic bieden wij een verantwoorde aanpak met meerdere voordelen voor veenreductie. Duurzame oplossingen voor een groenere toekomst. Ontdek onze milieuvriendelijke oplossingen nu.

Innovatie

Innovatie begint met ervaring, creatief vakmanschap en buiten de gebaande paden durven te denken. Als ondernemer zit dit in ons bloed. Wij zien, creëren en pakken kansen. Het continu blijven innoveren van onze organisatie en producten is onze sleutel tot succes. Hierbij stimuleren wij ook onze onderaannemers en leveranciers om betere oplossingen aan te bieden. Samen met onze leveranciers, onderaannemers en onze kundige en ervaren werknemers zijn wij in staat om innovatieve oplossingen te bedenken en tot uitvoering te brengen.

Het voordeel van onze organisatie is dat onze kennis niet beperkt blijft tot enkel de (groen)afvalsector of de Nederlandse markt. Wereldwijd zijn wij actief binnen diverse vakgebieden zoals productie van (organische) grondstoffen en bouwstoffen voor land- tuin- en wegenbouw, offshore industrie, grond- weg en waterbouw, utiliteitsbouw, groenrecycling en gebiedsontwikkeling. Door deze brede activiteiten ontstaat kruisbestuiving tussen de diverse disciplines. Deze kruisbestuiving is de voedingsbron voor onze innovatie en resulteert in nieuwe producten, schonere en efficiëntere werkwijzen en minder reststromen.

Meer weten of advies nodig? Neem contact op

  • Nederlands
  • English
  • Deutsch
  • Francais