aardappelen

Land- en tuinbouw

Samen werken aan een toekomstbestendige, duurzame en circulaire land- en tuinbouw.

Neem contact op
Soil
Bio-based
;

De Nederlandse land- en tuinbouw is wereldwijd toonaangevend. We zijn een grote speler als het gaat om duurzaamheid, innovatie, en ondernemerschap. Met een land- en tuinbouwexport van bijna 96 miljard euro, zijn we op de Verenigde Staten na, de grootste land- en tuinbouwexporteur. Niet gek, voor zo’n klein land.

De teelt van morgen: duurzaam, slim, efficiënt 

Maar het kan en moet nóg beter. Nog efficiënter, duurzamer, en slimmer. Daarom werken de overheid, wetenschap en het bedrijfsleven samen aan een toekomstbestendige land- en tuinbouw. Waarin we zuinig omgaan met wat de aarde ons geeft. Afval niet bestaat. En circulariteit het uitgangspunt is.  

 

Marktleider omzet lokaal groenafval in waardevolle biobased producten 

Wij spelen een cruciale rol in de transitie van de land- en tuinbouw. Omdat wij werken op basis van circulariteit. En omdat we expert zijn bij de inname van groenafval. Jaarlijks zetten wij 450.000 ton groenafval om in waardevolle biobased producten. Denk aan compost, substraatgrondstoffen, bodembedekkers, bio-energie en biobased halffabricaten voor de maakindustrie. Wij helpen telers, tuinders, kwekers en overheid inzamelaars om op duurzame wijze om te gaan met groenafval. En daarmee de keten te sluiten.

 

Als ketenpartners de land- en tuinbouwsector verduurzamen 

De druk om nog meer te verduurzamen is hoog. En de wil bij agrarische ondernemers is er absoluut. Maar de praktijk is soms weerbarstig. Daarom geloven wij ook dat we dit samen met de gehele keten moeten doen. Onze kracht zit in onze expertise, jarenlange ervaring, vraaggerichte werkwijze en partnership. Hiermee gaan we naar onze klanten toe. Op het land of in de kas kijken we naar jouw uitdagingen, behoeften, en ambities. Als partners en stapsgewijs, werken we samen aan een duurzamere teelt, gezondere bodem en gewassen van hoogwaardige kwaliteit.  

 

Investeren in circulariteit voor een gezonde bodem en schone leefomgeving 

Investeren in circulariteit werkt twee kanten op. Enerzijds ga je op een verantwoorde wijze om met wat je vroeger zag als afval. 'Afval' is voor ons juist een waardevolle grondstof. Hiermee lever je een bijdrage aan een schone bodem en leefomgeving.  

Anderzijds verbeter je de bodemvruchtbaarheid. En dat is de basis van ons hele bestaan. Want een gezonde bodem betekent meer biodiversiteit, beter drinkwater, en beter voedsel. En dat is goed voor de gezondheid van onze aarde, en alles wat daar leeft.  

 

Oplossing klimaatproblematiek ligt in weerbaar telen voor iedere teelt  

De opwarming van de aarde door klimaatverandering. Het is een probleem dat steeds grotere proporties aanneemt. Extreme droogte enerzijds, en extreme wateroverlast anderzijds. Het zorgt voor ontwrichting. Samenwerken met de natuur is de enige oplossing voor het klimaatprobleem. Daarom investeren wij in een gezonde bodem en weerbaarheid van gewassen, want voorkomen is beter dan genezen. Met onze systeemgerichte aanpak maak je plant en bodem sterker. Zodat deze beter bestand zijn tegen bijvoorbeeld langere perioden van droogte of hevige regenval.  

 

Hogere opbrengst per hectare  

Met verduurzaming doe je een langetermijninvestering in de kwaliteit van de bodem en daarmee je eigen onderneming. Je optimaliseert de bodem met bodemverbeteraars, zoals compost, mycorrhiza, bacteriën en organische meststoffen. Daardoor creëer je meer biodiversiteit en een betere water -en luchthuishouding. Dat levert niet alleen gezondere gewassen en voedsel op. Je levert hoogwaardige kwaliteit. En maximaliseert je opbrengst per hectare.  

 

Een lagere CO2 footprint, dankzij lokale producten 

Met 13 groenlocaties in Nederland zijn wij altijd dichtbij. Groene reststromen kun je daarmee lokaal, gemakkelijk, en snel wegbrengen, of door ons laten ophalen. Van jouw heterogene groenafval, maken wij hoogwaardige, homogene, lokale producten. Daarmee ben je niet langer afhankelijk van vervuilende import. En dat draagt bij aan klimaatdoelstellingen zoals CO2-reductie. 

 

Uitdagende teelomstandigheden vragen om betrouwbare partner 

Toenemende regeldruk en steeds wijzigend beleid. Het maakt het ondernemen in de land- en tuinbouw uitdagend. Gelukkig weten onze specialisten niet alleen alles van de bodem. Ze kennen ook alle omstandigheden waar jij als agrariër mee te maken krijgt. Als betrouwbare ketenpartner kun je op ons rekenen. Wij begeleiden jou volledig in het ontwerp en de realisatie van een duurzame teelt.  

Meer weten of advies nodig? Neem contact op met: info@denoudengroep.com 

 

 

Advies nodig?

Contactpersoon: Den Ouden
Adres: Hermalen 7
5481 XX , Schijndel
Telefoon: +31735431003
Email: info@denoudengroep.com