aardappelen

Land- en tuinbouw

Samen werken aan een toekomstbestendige, duurzame en circulaire land- en tuinbouw.

Neem contact op
Soil
Bio-based

De Nederlandse land- en tuinbouw is wereldwijd toonaangevend. We zijn een grote speler als het gaat om duurzaamheid, innovatie en ondernemerschap. Met een land- en tuinbouwexport van bijna 96 miljard euro, zijn we op de Verenigde Staten na de grootste land- en tuinbouwexporteur.

Maar het kan en moet nóg efficiënter, duurzamer en slimmer. Daarom werken de overheid, wetenschap en het bedrijfsleven samen aan een toekomstbestendige land- en tuinbouw waarin afval niet bestaat en circulariteit het uitgangspunt is.  

Marktleider in omzetten groene reststromen

Wij spelen een cruciale rol in deze transitie van de land- en tuinbouw, omdat wij groene reststromen als waardevolle herbruikbare grondstof zien in plaats van als afval. Jaarlijks verwerken wij 450.000 ton groene reststromen tot waardevolle producten zoals compost, substraatgrondstoffen, bodembedekkers, bio-energie en grondstoffen voor de maakindustrie. Wij helpen telers, tuinders, kwekers en inzamelaars om groene reststromen een nieuwe bestemming te geven en daarmee de keten te sluiten.

Als ketenpartners de land- en tuinbouw verduurzamen 

Agrarische ondernemers willen verduurzamen, maar de praktijk is soms weerbarstig. Daarom geloven wij ook dat we dit samen met de gehele keten moeten doen. Onze kracht zit in onze expertise, jarenlange ervaring en vraaggerichte werkwijze. Op het land of in de kas kijken we naar jouw uitdagingen, behoeften en ambities. Als partners werken we samen aan een duurzamere teelt, gezondere bodem en gewassen van hoogwaardige kwaliteit.

Weerbaar telen

We leven in een wereld waarin de bodem veel te verduren heeft. Van droogte en wateroverlast tot verarming. Wij spelen in op de ontwikkelingen waarbij teelt weerbaar wordt. We investeren in een gezonde bodem en de weerbaarheid van gewassen. Met onze systeemgerichte aanpak worden bodem en plant sterker, zodat deze beter bestand zijn tegen langere perioden van droogte of hevige regenval.  

Hogere opbrengst per hectare  

Met verduurzaming doe je een langetermijninvestering in de kwaliteit van de bodem en daarmee je eigen onderneming. Je optimaliseert de bodem met onze bodemverbeteraars, zoals compost, mycorrhiza, bacteriën en organische meststoffen. Daardoor creëer je meer biodiversiteit en een betere water -en luchthuishouding. Dat levert niet alleen gezondere gewassen en voedsel op, maar je maximaliseert op je kwaliteit en opbrengst per hectare.  

Lagere CO2 footprint dankzij lokale producten 

Met dertien productielocaties in Nederland zijn wij altijd dichtbij. Groene reststromen kun je daarmee lokaal, gemakkelijk en snel wegbrengen of door ons laten ophalen. Van jouw heterogene groene reststromen maken wij hoogwaardige, homogene en lokale producten. Daarmee ben je niet langer afhankelijk van vervuilende import en verlaag je jouw CO2 footprint. 

Als betrouwbare ketenpartner kun je op ons rekenen. Wij begeleiden jou volledig in het ontwerp en de realisatie van een duurzame teelt.  

Advies nodig?

Contactpersoon: Den Ouden
Adres: Hermalen 7
5481 XX , Schijndel
Telefoon: +31735431003
Email: info@denoudengroep.com

  • Nederlands
  • English
  • Deutsch
  • Francais