park

Openbaar Groen

Planten voor de wereld van morgen. Duurzaam, circulair en klimaatadaptief openbaar groen.

Neem contact op
Soil
Bio-based
;

Openbaar groen, parken, bossen, natuurgebieden. In een welvarend land als Nederland zien we het als een vanzelfsprekendheid. En we verlangen van overheden, bosbouwers, aannemers, groot groenvoorzieners en hoveniers, dat ons openbaar groen in topconditie verkeert. Zodat onze omgeving aantrekkelijk blijft. Prettig om in te wonen, werken, en recreëren.

Openbaar groen zorgt voor een duurzaam en toekomstbestendig Nederland

Openbaar groen draagt bij aan een duurzame leefomgeving. En daarmee aan de toekomst -en klimaatbestendigheid van Nederland. Het bevordert onze gezondheid en ons welbevinden. Vergroot de sociale cohesie. Verlaagt de criminaliteit. En verhoogt de vastgoedprijzen. Maar het zorgt ook vooral voor een betere waterhuishouding en daarmee de klimaatbestendigheid van een gebied, meer biodiversiteit en schonere lucht.

 

Stap voor stap de wereld verbeteren met een circulaire economie

Een duurzame leefomgeving is waar onze focus elke dag op ligt. In alles wat we doen. Wij bouwen aan een circulaire economie. Waarin afval niet bestaat. Waarin cradle to cradle het uitgangspunt is. 

 

Groenafval is een waardevolle grondstof

Elke vorm van groenafval zien wij als grondstof, die je kunt hergebruiken. Groene reststromen, zoals gras, blad en houtachtig materiaal, zetten wij om in hoogwaardige producten. Denk aan bodemverbeteraars, bodembedekkers, bodemsubstraten en specifieke biobased halffabricaten voor de maakindustrie. Hiermee zorgen wij niet alleen voor een gezond bodemleven. Maar we leveren ook een belangrijke bijdrage aan de CO2-reductie.

 

Marktleider groenrecycling biedt leverzekerheid

Den Ouden Organic is marktleider in groenrecycling. In Nederland nemen wij het grootste aandeel ‘groenafval’ in. Jaarlijks meer dan 450.000 ton. Dat zijn volumes waarmee wij maximale leverzekerheid en talloze mogelijkheden voor schaalvergroting kunnen bieden. Met 13 Nederlandse verwerkingslocaties zijn wij gespecialiseerd in lokale inname, transport en hoogwaardige verwerking van groene reststromen. Daarmee zijn we een betrouwbare partner voor overheden en het bedrijfsleven.

 

Overtref je eigen duurzaamheidsdoelstellingen met een sluitende kringloop

Omdat wij continue werken aan nieuwe, slimme oplossingen, kunnen wij volledig circulair werken. We kunnen de kringloop binnen jouw project zelfs volledig sluitend maken. Hierbij zetten wij jouw groene reststromen om in nieuwe waardevolle producten. Die wij vervolgens in hetzelfde project terugplaatsen. Dat kunnen wij in elk segment en voor alle groene reststromen.

 

Toegevoegde waarde duurzame totaaloplossing openbaar groen

Als expert én leverancier van hoogwaardige producten en diensten, bieden wij echt toegevoegde waarde. Ons werk beperkt zich niet tot het leveren van producten. Wij bieden een duurzame oplossing in de vorm van een totaalconcept. Na een uitgebreide analyse, leveren onze specialisten een compleet advies op maat. Vervolgens kun je in elke stap van de realisatie, op onze deskundige begeleiding rekenen. Daarmee garanderen wij optimaal resultaat.

 

Duurzaam aanbesteden

Duurzaamheid is een integraal onderdeel van vrijwel elk aanbestedingstraject voor openbaar groen. Overheden stellen eisen ten aanzien van CO2-reductie, klimaatadaptatie en circulariteit. Als expert, hebben wij diepgaande kennis over de bodem. En hoe kwalitatieve groeninrichting zorgt voor een betere klimaatbestendigheid. We zijn 100% circulair omdat wij groene reststromen opwerken tot hoogwaardige producten. Hiermee halen we het maximale uit reststromen als hout, blad en gras. Ook zijn we gecertificeerd op het hoogste niveau van de CO2 prestatieladder. Dat betekent niet alleen dat wij binnen het bedrijf continu verbeteren op het gebied van CO2-reductie. Maar dat wij ook invloed uitoefenen buiten de eigen keten.

 

Vakkundige partner voor duurzame aanbestedingen

Onze service, capaciteit, productieprocessen en onze producten maken ons tot een ideale partner voor overheden. Maar ook voor aannemers , hoveniers en bosbouwers. Wij begeleiden opdrachtgevers bij het opstellen van het programma van eisen. En wij helpen aanbieders bij het winnen van aanbestedingstrajecten. Omdat opdrachtgevers de aanbesteding vaak gunnen aan aanbieders die hoog inzetten op duurzaamheid. En dat is waar onze kracht ligt.

Meer weten of advies nodig? Mail naar: info@denoudengroep.com 

solidgreen

SolidGreen

Het SolidGreen systeem is een totaalsysteem dat bestaat uit een SoliDrain verharding in combinatie met een bodempakket inclusief grastegelsubstraat. Dit is speciaal ontwikkeld voor de aanleg van verhardingen die bijdragen aan een klimaatbestendige leefomgeving.

Lees meer

Advies nodig?

Contactpersoon: Den Ouden
Adres: Hermalen 7
5481 XX , Schijndel
Telefoon: +31735431003
Email: info@denoudengroep.com