houtchips

Industrie

Samen op weg naar duurzame alternatieven.

Neem contact op
Soil
Bio-based
;

Het klimaat verandert. Door de toename van broeikasgassen in de lucht. Hierdoor stijgt de temperatuur op aarde. De gevolgen voor mens, natuur en milieu zijn veelomvattend. Daarom willen we een bijdrage leveren aan energietransitie. Omdat we maar een planeet hebben. En omdat we de volgende generatie een gezonde toekomst gunnen. Wij werken samen met overheden en de industrie aan een duurzame, klimaat neutrale, circulaire economie. Waarin afval niet bestaat. En cradle to cradle het uitgangspunt is.

Betrouwbare partner in de energie- en grondstoffentransitie

We zitten midden in een complexe energie- en grondstoffentransitie. Het moet groener. Duurzamer. Slimmer. Maar de praktijk is soms weerbarstig. En daarom zoek je een betrouwbare partner. 

 

Slimme, klimaatadaptieve oplossingen voor een biobased economy

Bij Den Ouden Organic leveren wij een duurzaam alternatief voor fossiele grondstoffen. Wij maken een overgang van ‘fossil based’ naar ‘bio based’. Dat doen we door heterogene biomassa in te zamelen, en te verwerken. Hiervan maken wij vervolgens hoogwaardige, hernieuwbare grondstoffen, van homogene kwaliteit. Bio-energie en buitengewoon specifieke biobased grondstoffen en -halffabricaten voor de maakindustrie. 

 

Snelle en effectieve inname groene reststromen

Is efficiëntie een belangrijke pijler in jouw werkproces? En komen er grote hoeveelheden groene reststromen bij vrij? Dan is het prettig dat wij met 13 verwerkingslocaties in Nederland altijd dichtbij zijn. Zo garanderen wij snelle en doeltreffende inname van groene reststromen. 

 

Voorkom onderbreking werkproces of stillegging werkzaamheden

Wij leveren biobrandstoffen aan bio-energiecentrales. En we produceren biofiltermateriaal voor de reductie van luchtvervuiling en geuremissie. Het komt regelmatig voor dat er een grote hoeveelheid grondstof nodig is. Want een tekort kan de hele keten platleggen. Wij leveren dan tijdig de benodigde hoeveelheden. Zodat onze klanten zonder problemen bio-energie kunnen leveren en de normen voor geuremissie niet overschrijden. We willen stabiliteit creëren bij deze processen. 

 

Wat is biomassa?

In een klimaatneutrale, circulaire economie werken we met duurzaam geproduceerde, hernieuwbare grondstoffen. Biomassa is zo’n waardevolle, hernieuwbare grondstof. Het beslaat al het materiaal van plantaardige of dierlijke herkomst. Denk daarbij aan hout, snoeiafval, landbouwgewassen, maar ook plantaardige olie, dierlijke mest of wol.

 

NTA-8080 certificering garandeert duurzame oorsprong biomassa

Transparantie is een belangrijke succesfactor van een biobased economy. Onze biomassa is daarom NTA-8080 gecertificeerd. Dit internationale Better Biomass-certificaat garandeert de duurzame oorsprong van biomassa voor energie, brandstoffen en bio-based producten. Voor onze biobased producten, gebruiken wij alleen primaire en secundaire groene reststromen. Wij planten dus geen hout voor de houtkap. En werken niet met virgin fiber.

 

Bio-energie als duurzaam alternatief voor fossiele brandstoffen

Momenteel zet de hele wereld zich in om fossiele brandstoffen, zoals aardgas, steenkool en aardolie, sterk te verminderen. Want bij de verbranding van fossiele brandstoffen, komt het broeikasgas CO2 vrij. En dat is slecht voor het klimaat. Bio-energie is een duurzaam alternatief voor fossiele brandstoffen. Het is hernieuwbare energie. Omdat de geoogste planten en bomen weer terug groeien. Bij verbranding van biomassa komt ook CO2 vrij. Maar planten en bomen nemen deze CO2 weer op tijdens de groei. Bio-energie is bovendien een betrouwbare energieverstrekker. Het is namelijk niet afhankelijk van weersomstandigheden, zoals wind- of zonne-energie. Het ingezamelde hout op onze groenlocaties kan in veel gevallen worden ingezet als grondstof in de spaanplaatindustrie, als biofiltermateriaal en voor biochar. 

 

Advies nodig?

Contactpersoon: Den Ouden
Adres: Hermalen 7
5481 XX , Schijndel
Telefoon: +31735431003
Email: info@denoudengroep.com