duurzaamheid

Duurzaamheid

Wij creëren oplossingen die bijdragen aan een duurzame leefomgeving. Dat is ons doel. Ons vertrekpunt. In alles wat wij doen.

Soil
Concrete
Bio-based

Een toekomstbestendige economie is duurzaam, klimaatneutraal, en circulair

Een duurzame leefomgeving. Dat is ons doel. Ons vertrekpunt. In alles wat wij doen. Dat is het altijd al geweest. Ons motief is helder en eenvoudig. We kunnen geen succesvol bedrijf opbouwen in een wereld waar oceanen opwarmen, ijskappen smelten, dieren uitsterven, natuurgebieden verdwijnen. En waar mensen hongerlijden en geen toegang hebben tot schoon drinkwater. De mens is de oorzaak van klimaatverandering. En het ligt ook in onze macht, om het tij keren. Zodat wij de wereld elke dag een beetje mooier kunnen doorgeven aan de volgende generatie. Het antwoord ligt in een duurzame, klimaatneutrale, circulaire economie. Waarin we toekomstbestendig ondernemen. Met respect voor mens en milieu.
 

Gezonde bodem en biodiversiteit als basis voor duurzame leefomgeving

Klimaatverandering heeft een enorme impact op de basis van ons bestaan. De bodem. Een levend organisme. Dat door het gebruik van kunstmest, extreme droogte en wateroverlast zwaar onder druk staat. En dat terwijl wij ervan afhankelijk zijn. Want een gezonde bodem betekent meer biodiversiteit, sterke gewassen, gezond voedsel, schoon water, en schone lucht.

Wij optimaliseren het bodemleven met biobased bodemverbeteraars en bodembedekkers. Daarmee brengen wij het gebruik van kunstmest, bestrijdingsmiddelen en chemie omlaag. En leggen we de basis voor een duurzame leefomgeving.


In de economie van morgen is circulariteit het uitgangspunt

Circulariteit is het uitgangspunt van een toekomstbestendige economie. Waarin afval niet bestaat. Zeker niet, als het gaat om natuurlijk materiaal. Zoals gras, hout en bladeren. Ook wel bekend als groenafval. Voor ons zijn deze groene reststromen, waardevolle grondstoffen. Heterogene grondstoffen die wij omzetten in homogene, circulaire, biobased producten. Want alles wat de natuur ons geeft, moeten wij ook weer teruggeven aan de natuur. Dat is onze diepgewortelde overtuiging. En daarom werken wij dagelijks aan een biobased economy.
 

Duurzaamheid en innovatie als voorwaarde voor toekomstgericht ondernemen

Wij kunnen toekomstgericht ondernemen. En werkelijk een bijdrage leveren aan een betere wereld. Omdat wij beschikken over een Research & Development afdeling, die dagelijks werkt aan nieuwe, slimme, biobased innovaties. Omdat wij de bewezen deskundigheid, kennis, ervaring, experts, en het materieel hebben. En omdat wij als marktleider beschikken over het grootste volume biomassa in Nederland.
 

Drastische CO2-reductie absolute voorwaarde klimaatneutrale economie

Onze intenties ten aanzien van CO2-reductie zijn oprecht. Dat blijkt ook uit onze waardering op de CO2-Prestatieladder. Wij zijn gecertificeerd op het hoogste niveau. Dat betekent dat onze ambities voor CO2-reductie zich niet beperken tot de eigen organisatie. Maar dat wij ook in onze sector hard werken aan vermindering van CO2-uitstoot. De CO-2 prestatieladder van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen, is een toonaangevend duurzaamheidsinstrument. Het helpt bedrijven en overheden bij het reduceren van CO2.
 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is mensenwerk

Planet, people, profit. In onze visie op ondernemerschap, zijn dit de drie ankers. Als wij waarde creëren, doen wij dat op ecologisch, sociaal, en economisch gebied. Het gaat ons niet alleen om stijgende omzetcijfers. Maar ook om meer natuur, en een betere volksgezondheid. En daar waar de bodem de basis is voor de gezondheid van onze planeet, zijn het de mensen die de basis vormen van onze maatschappij. Daarom hechten wij grote waarde aan onze relaties. Met klanten, medewerkers, leveranciers en onze omgeving. We investeren in een duurzame relatie. Als familiebedrijf kunnen wij eigenlijk niet anders. We weten niet beter. Het is voor ons een vanzelfsprekendheid. Wij passen de internationale ISO 26000 richtlijn toe (transparantietrede 3), om onze MVO prestaties te meten en continue te verbeteren. Zie ook onze beleidsverklaring MVO.  

Wil je meer weten? kijk op de website van de NEN via deze link: Den Ouden Groep.

De waarde van inclusief en sociaal ondernemen

Wij geloven dat iedereen ergens goed in is. Dat twee meer weten dan een, en dat divers samengestelde teams beter presteren. Daarom investeren wij jaarlijks 3% in Social Return on Investment (SROI). En bieden wij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een plek in onze organisatie. Hiervoor hebben we de 2e trede van de Prestatieladder Socialer Ondernemen bereikt. Dat betekent dat wij bij de 25% best presterende bedrijven behoren, die socialer en inclusief ondernemen.
 

Onze medewerkers zijn het kapitaal van ons familiebedrijf

Wat is het kapitaal van ieder bedrijf? De mensen. Daarom zorgen wij bij Den Ouden Groep goed voor elkaar. Wij investeren elke dag in de 300 mannen en vrouwen die bij ons werken. Allemaal in loondienst. De meeste van hen al jaren. Want duurzaamheid en innovatie is een continu proces en daarom zijn onze specialisten nooit uitgeleerd. Het ziekteverzuim is bij ons veel lager dan in de rest van de sector. Omdat er bij ons altijd een passende functie is.

SDG

Sustainable Development Goals

De Duurzame Ontwikkelingsdoelen, die in 2015 door de VN zijn gelanceerd, hebben betrekking op de meest urgente problemen wereldwijd, zoals honger, ongelijkheid en klimaatverandering. Daarom heeft Den Ouden Groep tien SDG's gekoppeld aan haar strategie. 

Lees meer
  • Nederlands
  • English
  • Deutsch
  • Francais