Diensten organic

Diensten Den Ouden Organic

Verwerkt groene reststromen en levering van bodemverbeteraars, bodembedekkers en biobrandstoffen.

Soil
Bio-based

Wij als Den Ouden Groep willen een steentje bijdragen aan een betere wereld. Het leven op aarde is erg afhankelijk
van de bodem. Onze doelstelling is dan ook om een zo gezond en vruchtbaar mogelijke bodem te creëren. Onze
producten en innovaties zijn er op gericht om deze doelstelling te kunnen behalen.

Onze diensten

Inname groene reststromen

Onder groenafval wordt verstaan: snoeihout, blad, stobben, gras en berm-slootmaaisel. GFT wordt hier buiten gelaten. Op onze 13 groenlocaties wordt er jaarlijks ruim 450.000 ton aan groenafval ingenomen en verwerkt in herwinbare grondstoffen, zoals: bodembedekkers, bodemverbeteraars, biobased grondstoffen en biobrandstoffen. Wij zijn een betrouwbare partner voor overheden, waterschappen, afvalbedrijven, hoveniers, groenaannemers en particulieren. U kunt het zelf storten op een van onze locaties, maar we kunnen het transport ook voor u regelen. Bij het rooien en snoeien van bomen heeft u te maken met diverse houtstromen. Wij helpen u graag met het zorgvuldig cascaderen van de houtstromen, zodat de opbrengsten worden geoptimaliseerd. Hierdoor wordt er meerwaarde gehaald uit de gehele boom. De houtstromen bestaan uit stamhout, tak/tophout, bos-, snoei- en houtchips en overige groene stromen (bv. boomstobben en snoeihout). Den Ouden is gespecialiseerd in groenrecycling en de verwerking van schoon groenafval. 


Meer informatie, bekijk onze pagina: Acceptatievoorwaarden inname groene reststromen

Logistiek

We beschikken over diverse transportmiddelen om uw groenafval op te halen. Zo kunnen wij middels een kraanwagen het afval gemakkelijk oppakken en direct in onze ‘walking floor truck‘ afvoeren. Wanneer u zelf over een kraan beschikt, is alleen de walking floor truck voldoende. Afhankelijk van uw wensen en het bijbehorende financiële plaatje, maken we duidelijke afspraken over de inname van uw groenafval. Omdat wij een groot scala aan circulaire groenproducten hebben, kan het voor u interessant zijn om een transport te combineren.

 

Let op! Per 19 juli hebben wij nieuwe telefoonnummers. Kijk op onze contactpagina.

  • Nederlands
  • English
  • Deutsch
  • Francais