bodembiologie groen

GROWSOLUTIONS - Opbrengst maximaliseren met bodembiologie

Lees het artikel dat onlangs verscheen in het vakblad Akkerwijzer van Raymond Notermans, Sr. Teeltadviseur bij Den Ouden GrowSolutions over bodembiologie en het maximaliseren van opbrengst. 

Lees artikel in Akkerwijzer
Soil
Bio-based

Verstand van bodembiologie is essentieel voor het behalen van opbrengst, daarvan is Raymond Notermans overtuigd. Als Sr. Teeltadviseur bij kennisorganisatie Den Ouden GrowSolutions weet Notermans exact hoe akkerbouwers de basis leggen voor maximaal rendement in deze tijd van bodemverarming.

Mineralen moeilijk beschikbaar

“De afgelopen jaren is er veel kennis opgedaan over de werking van kunstmest, maar akkerbouwers zijn de natuurlijke processen vanuit de organische kringloop uit het oog verloren,” vertelt Notermans. En dat terwijl organische stof nodig is, aldus de teeltadviseur. “Bodems werken niet meer naar behoren, omdat mineralen in de bodem niet meer beschikbaar komen. Dit probleem is tegenwoordig niet meer op te lossen met kunstmest, want kunstmest verschraalt de bodem. En met de huidige prijsstijgingen is kunstmest ook nog eens duurder.”

Kennis over bodembiologie, bodemverbeteraars en het in functie brengen van organische stof

Wat dan wel nodig is voor maximaal rendement? “De juiste kennis over bodembiologie,” legt Notermans uit. Met een goede bodembiologie is de bodem gezonder, waardoor gewassen beter in staat zijn om de steeds moeilijker bereikbare mineralen op te nemen. Compost is een geschikte bodemverbeteraar om een goede bodembiologie te creëren. Maar dan wel compost die past bij het beoogde doel, zo weet Notermans.

Als kennisorganisatie houdt Den Ouden GrowSolutions, voorheen bekend als PHC, zich bezig om de kwaliteitskenmerken van de compost van Den Ouden Organic aan te laten sluiten bij de behoefte van de markt. Een voorbeeld hiervan is de C/N-ratio. “Die staat voor de hoeveelheid stikstof die nodig is om koolstof om te zetten naar organische stof en vervolgens humus,” aldus Notermans. Humus is op zijn beurt een belangrijke factor om voedingstoffen te binden en vrij te maken voor de planten, het is als het ware de accu van de bodem.

Groencompost in het najaar

Groencompost heeft van alle compostsoorten de hoogste C/N-ratio en draagt daarmee het meeste bij aan een goede bodembiologie om te komen tot humus. “Maar let wel op,” zegt Notermans. “Omdat deze compost veel stikstof nodig heeft om koolstof om te zetten, bestaat het risico dat er te weinig stikstof beschikbaar is voor gewassen. Gewassen hebben juist stikstof nodig om te groeien.” Volgens Notermans brengen akkerbouwers de compost dus het beste aan in het najaar in plaats van het voorjaar, wanneer gewassen veelal in rust zijn en geen stikstof opnemen. Een tip is dus om altijd naar de C/N-ratio van je compost te vragen om niet voor verrassingen komen te staan. Het is juist de bedoeling via humusvorming meer mineralen in het groeiseizoen vrij te maken via mineralisatie. Hiervoor is wel biologie essentieel. Die hebben we de laatste decennia helaas onbewust afgebroken met intensieve grondbewerkingen en chemiegebruik.

Let op! Per 19 juli hebben wij nieuwe telefoonnummers. Kijk op onze contactpagina.

  • Nederlands
  • English
  • Deutsch
  • Francais