Biovin Poeder

Organisch bodemverbeterend middel - de basis voor elke gezonde teelt

Technisch gegevensblad
Laarzen-tagline2.jpg

De organische basis van Biovin bestaat uit de restanten die overblijven na het persen van druiven (most). Door de humificatie van de druivenresten onstaat een product met organische plantennutriënten en vele nuttige micro-organismen. Hieronder bevinden zich onder meer de belangrijke stikstofbindende bacteriën (actinomyceten) en SAR-microben (Systemic Aquired Resistance). Deze zorgen voor een verhoogde weerstand.

  Biovin Poeder - Veiligheidsblad

Sinds 1974 zijn ten minste 45 proeven uitgevoerd onder wetenschappelijke begeleiding van verschillende onderzoekstations en onderzoeks-bedrijven van overheid en universiteiten. Alle uitslagen geven aan dat Biovin de opname van minerale meststoffen bevordert en de uitspoeling van nitraten voorkomt. De nitraten worden ten behoeve van de planten weer omgezet in Ammoniumstikstof. Met de toepassing van Biovin worden grote besparingen op het gebruik van (kunst)mest gerealiseerd en kan uitspoeling worden teruggedrongen.

Productvoordelen

 • Bevat essentiële bacteriën en schimmels
 • Positief effect op ecosysteem in de potgrond
 • Positief effect op de groei van de plant
 • Positief effect op de kwaliteit van de oogst
 • Eenvoudig vermengbaar
 • Grote verscheidenheid aan sporenelementen
 • Is gegarandeerd vrij van onkruiden
 • Voorkomt hoge nitraatgehalten in planten en bodem

Voor herstel van percelen in slechte (bio)conditie is een aanvullende dosering noodzakelijk. Raadpleeg uw productvertegenwoordiger voor een advies op maat.

Containerteelt
Biovin mengen met potgrond in combinatie met MiniPlug of VA Cocktail (mycorrhiza)

Zaaibedden
10 kg Biovin per 100m² en mycorrhizasporen VA Cocktail of Pt-sporen verspreiden. Zaaibed frezen, afwerken en inzaaien of planten.

Aanplant van bomen/heesters
Meng 100 gram – 1 kg Biovin in de opvulgrond van het plantgat.

Gazon (sportvelden, golfbanen)
Meng Biovin met Dress zand. In maart en september 10 kg/100 m² strooien en inregenen.

Toepassing/dosering

Containerteelt: 3 kg per m³

Groenten & fruit: 600 kg/ha

Greens: 80-100 g/m²

Volvelds toepassing: 400 kg/ha

Rijen toepassing: 200 kg/ha

 

Gebruik in combinatie met andere (PHC) producten

Biovin kan met alle PHC meststoffen, PHC bacterieproducten en PHC mycorrhizaproducten worden gebruikt. Toepassen van Biovin vloeibaar versterkt het effect van Biovin. Gebruik van kunstmest, fungiciden en biociden komt door een actief bodem- en wortelmilieu in een ander daglicht te staan.

Ingrediënten

Ingrediënt Percentage

Gehumificeerde druivenextract: 100 %

Eigenschappen

pH: 7,31

Dichtheid: 0,77 kg/l

Droge stof: >70 %

Organische stof: >45 %

As: 9,7 %

Calorische waarde (energie): 10.000 mj/kg

Voor overige productinformatie verwijzen wij u graag naar de technische datasheet (te downloaden op deze pagina).
Zoals met alle organische materialen kan de analyse met 15% afwijken.

Schild-zand-klein.jpg

Toelatingen

Biovin is een organische biostimulant en toegestaan voor gebruik in de landbouw conform NOP. Approved input door Soil Association. Ontheffing Belgie: EM018.T, Gehumificeerde druivenmost. Voor actuele vermeldingen zie ook inputs.bio en inputs.eu.

Verpakking, vervoer & opslag

Biovin wordt geleverd in zakken van 20 kg (40 zakken per pallet = 800 kg), en in BigBags van 600 kg. Droog, vorstvrij en uit direct zonlicht opslaan. Nat materiaal kan de machine verstoppen.
Houdbaarheid: ten minste 2 jaar.

Gezondheid- en veiligheidsinformatie

Niet bedoeld voor inname. Was handen na gebruik. Draag beschermende kleding en adembescherming (voorzien van een P3 stoffilter) tijdens het laden/gebruik van dit product. Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt arts raadplegen. BUITEN BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN.

Garantie

Plant Health Cure verkoopt het product Biovin®. Volg bij gebruik nauwkeurig de instructie op de verpakking. Wij staan niet garant voor geschiktheid van het product buiten de oorspronkelijk bedoelde toepassing. Plant Health Cure is slechts gehouden tot vervanging van producten die niet aan de specificaties voldoen. Suggesties voor gebruik en informatie over resultaten door het gebruik van het product, verkregen bij de producent, kunnen betrouwbaar worden geacht. Omdat Plant Health Cure geen controle kan uitoefenen op de gebruiksomstandigheden, is de koper/gebruiker verantwoordelijk voor alle resultaten, inclusief letsel of schade voortkomend uit het gebruik van dit product alleen of in combinatie met andere materialen. Buiten bereik van kinderen houden.

Niet gevonden waar je naar opzoek bent?

Let op! Per 19 juli hebben wij nieuwe telefoonnummers. Kijk op onze contactpagina.

 • Nederlands
 • English
 • Deutsch
 • Francais