MycorGran

Granular mycorrhiza-product dat de kiemkracht en de rhizosfeer verbetert

Technisch gegevensblad
mycorrhiza animatie

De basis van MycorGran bestaat uit zuivere sporen van een tweetal endo-mycorrhiza soorten. Deze mycorrhiza soorten zijn essentieel in de akkerbouw. De mycorrhiza’s vormen zeer fijne schimmeldraden waarmee de opnamecapaciteit van de plant met gemiddeld 700% wordt vergroot. MycorGran is vervolgens aangevuld met verschillende rhizo-bacteriën die mineralen in de bodem, rondom de fijne opname wortels, beschikbaar maken voor de planten. De combinatie van mycorrhiza en bacteriën maken dit product een economisch interessante en dankbare toepassing voor laag salderende gewassen.

MycorGran is speciaal ontwikkeld voor zaaimachines die granulaat- en toevoegingsmiddelen kunnen verstrooien. Door de granulaatvorm is het mogelijk om mycorrhiza sporen efficiënt en economisch op de juiste plaats bij het zaad te brengen. Gebruik van MycorGran maakt de akkerbouwer minder afhankelijk van een coating van de zaadleverancier.

MycorGran - Veiligheidsblad 

MycorGran - Gandy-strooitabel 

MycorGran - Zibo-strooitabel

Productvoordelen

 • Eenvoudige toepassing
 • Van natuurlijke oorsprong
 • Toepasbaar op iedere grondsoort
 • Verbetert de wortelomgeving
 • Ondersteunt plantvitaliteit en -groei
 • Onmisbaar voor mycorrhiza minnende planten
 • Vergroot de wortelmassa
 • Verbetering van bodemstructuur

MycorGran kan machinaal verspreid worden met een granulaat- en/of kunstmeststrooier. Voor aanvullende informatie verwijzen wij u graag naar de strooitabellen (te downloaden op deze pagina).

Voor herstel van percelen in slechte (bio)conditie kan een aanvullende dosering noodzakelijk zijn.
Raadpleeg uw product vertegenwoordiger voor een advies op maat.

Toepassing/Dosering

Maiszaad: 10 kg/ha

Zetmeel aardappels: 8 kg/ha

Akkerbouw: 0,05 g/zaad

 

Gebruik in combinatie met andere (PHC) producten

MycorGran kan met alle PHC meststoffen, PHC bacteriële producten en PHC plantversterkers worden gebruikt. Toepassing van TerraPulse en Fulvic 25 versterken het effect van MycorGran.

Ingrediënten

VA-Mycorrhiza sporen: 0,5 %

Rhizobacteriën preparaat: 7 %

Organische coating: 2,5 %

Inerte ingrediënten: 90 %

Voor overige productinformatie verwijzen wij u graag naar de technische datasheet (te downloaden op deze pagina).
Zoals met alle organische materialen kan de analyse met 15% afwijken.

Schild-zand-klein.jpg

Toelatingen

MycorGran is een organische biostimulant en toegelaten voor gebruik in de biologische landbouw conform EU verordening 834/2007 en NOP. Voor actuele vermeldingen zie ook inputs.bio, inputs.eu.

Verpakking, vervoer & opslag

MycorGran wordt geleverd in zakken van 10 kg. Product trekt vocht aan. Droog, vorstvrij en uit direct zonlicht opslaan. Nat materiaal kan de machine verstoppen.
Houdbaarheid: 2 jaar.

Gezondheid- en veiligheidsinformatie

Niet bedoeld voor inname. Was handen na gebruik. Draag beschermende kleding en adembescherming (voorzien van een P3 stoffilter) tijdens het laden/gebruik van dit product. Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt arts raadplegen. BUITEN BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN.

Garantie

Plant Health Cure verkoopt het product MycorGran. Volg bij gebruik nauwkeurig de instructie op de verpakking. Wij staan niet garant voor geschiktheid van het product buiten de oorspronkelijk bedoelde toepassing. Plant Health Cure is slechts gehouden tot vervanging van producten die niet aan de specificaties voldoen. Suggesties voor gebruik en informatie over resultaten door het gebruik van het product, verkregen bij de producent,, kunnen betrouwbaar worden geacht. Omdat Plant Health Cure geen controle kan uitoefenen op de gebruiksomstandigheden, is de koper/gebruiker verantwoordelijk voor alle resultaten, inclusief letsel of schade voortkomend uit het gebruik van dit product alleen of in combinatie met andere materialen. Buiten bereik van kinderen houden.

Niet gevonden waar je naar opzoek bent?

Let op! Per 19 juli hebben wij nieuwe telefoonnummers. Kijk op onze contactpagina.

 • Nederlands
 • English
 • Deutsch
 • Francais