bomen boven water.jpg

Column: Bomen over water

In iedere teelt, waar ook ter wereld en ongeacht het jaargetijde, speelt water een vitale rol.

Bekijk artikel
Soil
Bio-based

In iedere teelt, waar ook ter wereld en ongeacht het jaargetijde, speelt water een vitale rol. Dat is niet gek, aangezien ieder levend organisme voor minimaal 70 procent uit water bestaat. In bladgewassen als Hosta en sla loopt dit al snel op naar 95 procent. Water in de plant is nodig voor onder andere stofwisselingsprocessen, transport van nutriënten en het koelen van de plant. Over de onmisbare rol van water is geen twijfel mogelijk.

De afgelopen jaren hebben we te maken gehad met een groeiende waterbehoefte van de teler. Gewassen hebben niet veel meer water nodig dan andere jaren, maar door de achteruitgang van de bodem en de daarmee gepaarde beperkte waterbuffering zijn gewassen dus steeds meer aangewezen op bewatering.

De langdurige droge periodes hebben ons op scherp gezet. Hoe kunnen we met zo min mogelijk energie en water een zo effectief mogelijke watervoorziening gerealiseerd krijgen? De geschiedenis leert dat we beter water kunnen brengen dan afvoeren, mits er genoeg water van goede kwaliteit voorhanden is. Om dit te realiseren, staan we in de land- en tuinbouwsector voor een uitdaging. Deze uitdaging gaan we als sector aan, waarbij er volop wordt ingesprongen op vergroting van de waterberging, pleksgewijze watergift en niet te vergeten verbetering van de bodemkwaliteit als basis van de teelt. Maar niet alleen in de groene sector zijn we verantwoordelijk voor het aangaan van deze uitdaging, ook in steden, dorpen en op het platteland moeten we het goede regenwater niet zomaar het riool in laten lopen.

Met alleen het afkoppelen van regenpijpen zijn we er nog niet. Het water moet ook in de grond kunnen infiltreren, zodat er in de steden geen wateroverlast optreedt bij de minst of geringste regenbui. Initiatieven zoals Operatie Steenbreek: tegel eruit, plant erin helpen om de verstening van steden wat terug te dringen. Al is dit een druppel op de gloeiende plaat, het mes snijdt wel aan twee zijden en helpt ook onze sector!

Vergeet niet dat een grote boom maar liefst 4000-6000 liter water per week opneemt, waarvan circa 98 procent verdampt. Bij beschikbaarheid van overtollig water kunnen bomen ook weer bijdragen aan het reduceren van overschotten.

Kom niet van de regen in de drup, maar neem realistische en weloverwogen beslissingen als het gaat om dit waterthema! De droogte van de laatste jaren sluit natte perioden in de toekomst niet uit. Grootschalige vergroening in steden, waarbij ruimte gecreëerd wordt voor meer bomen en openbaar groen, gecombineerd met infiltratiegebieden voor water, maakt steden klimaatbestendig.

Let op! Per 19 juli hebben wij nieuwe telefoonnummers. Kijk op onze contactpagina.

  • Nederlands
  • English
  • Deutsch
  • Francais