vrachtwagens PHC

Fulvine, de transporteur van de natuur

Fulvinezuur, ook wel fulvine of fulvic acid genoemd, is één van 3 componenten van humus en ontstaat bij de vertering van planten door micro organismen. 

Soil
Bio-based

Fulvinezuur, ook wel fulvine of fulvic acid genoemd, is één van 3 componenten van humus en ontstaat bij de vertering van planten door micro organismen. Het is een stof met buitengewoon veel positieve effecten op de gezondheid van planten en bodem. Zo transporteert fulvine voedingsstoffen naar en in de plant.

Wat doet Fulvine?

Fulvinezuur speelt in de natuur een essentiële rol in het mobiliseren van mineralen en het maken van allerlei verbindingen om planten te helpen bij de opname van voedingsstoffen. Fulvine komt voort uit humus. Bij gebrek aan humus in de meeste landbouwgrond treedt er automatisch een gebrek aan fulvine op.

Kwaliteitsverschil

De manier waarop fulvinezuur ontstaat bepaalt de kwaliteit. Hoe zuiverder en voedingsstofrijker de planten zijn die uiteindelijk tot humus worden omgevormd, hoe krachtiger fulvine is. Chemische verkregen fulvinezuur heeft een compleet andere samenstelling dan natuurlijk fulvinezuur.

 

Fulvic25, 100% natuurlijk

 

PHC Fulvic25 bevat een 100% natuurlijke vorm van Fulvine. Door een chemievrij procedé, wordt natuurlijke Fulvine verkregen uit Nederlands drinkwater en op milievriendelijke wijze tot een effectieve biostimulant gevormd. Het grootste voordeel is dat Fulvic25 geen ballaststoffen zoals kalium bevat die wel in synthetische fulvinezuren zit.

Fulvic25 heeft een hoge pH (8,2), hoog fulvine gehalte, sterk chelerende en complexvormende eigenschappen en stimuleert het bodemleven. Het zorgt voor een betere opname van alle vastgelegde mineralen in de grond. Fulvic25 maakt o.a. fosfaten opneembaar voor de plant waardoor de wortelontwikkeling toeneemt. Bovendien lost Fulvic25 bij elke PH makkelijk op zonder te klonteren.

 

Toepassingen van Fulvic25
 
Bodem

Het toepassen van Fulvic25 op de bodem zorgt voor vrijgave van vastgelegde mineralen. De chelerende werking zorgt voor betere opname door het gewas. Fosfaat wordt vrijwel direct in de grond aan ijzer, calcium of aluminium vastgelegd waardoor planten het niet meer kunnen opnemen. Fulvic25 maakt de fosfaat vrij en opneembaar. Fulvic25 is zeer mobiel en draagt bij aan een hogere nutriëntendichtheid voor planten en dus een hogere voedingswaarde voor mens en dier. Fulvic25 stimuleert het bodemleven zodat er meer CO2 in de grond wordt vastgelegd.

Advies: Doseer 5-10 L/ha bij of na het zaaien/planten.

 

Bladtoepassing

Fulvic25 bespuiting op het gewas zonder enige toevoeging kan ook zeer effectief zijn. Fulvic25 is zeer mobiel in het gewas en kan hier verschillende complexen vormen met nutrienten in het gewas. Zo kan geoxideerd ijzer worden omgezet in plantbeschikbaar ijzer. Ook kan het verschillende aromatische stoffen versterken in kruiden doordat Fulvic25 de plantsapstroom versterkt.

Advies: Doseer 3-5 L/ha bij een solotoepassing

 

Bladtoepassing i.c.m. bladmeststoffen

Fulvic25 toegepast op het blad zorgt, in combinatie met bladbemesting, voor veel betere opname van de meststof. In het blad mobiliseert het de nutriënten naar de juiste plaats in het gewas. Zo zorgt Fulvic25 i.c.m. een calcium bemesting voor mobilisatie van calcium naar het nieuwe weefsel. Bij hogere zoutwaarden in bladmeststoffen, vermindert Fulvic25 de schadelijke effecten op het blad.

Advies: Doseer 2-3 L/ha in combinatie met bladmeststof

 

Chemietoepassing

Fulvic25 wordt ook veel gebruikt in combinatie met verschillende chemische hulpstoffen. Fulvic25 toepassing i.c.m. herbiciden zoals glyfosaat zorgt voor zeer effectief resultaat, hierdoor kan de dosering tot 50% worden teruggebracht. Selectieve herbiciden vormen een uitzondering. Wij raden af om deze middelen te gebruiken in combinatie met Fulvic25 omdat het de opname van herbiciden in het gewas versterkt. Toepassing van Fulvic25 i.c.m. fungicide en insecticide draagt bij aan verbeterde en in sommige gevallen een verlengde werking van de bespuiting (het beste is om altijd eerst een proefje uit te voeren).

Advies: Doseer 1-5 L/ha bij een bladtoepassing, 5-10 L/ha bij een bodemtoepassing 

Let op! Per 19 juli hebben wij nieuwe telefoonnummers. Kijk op onze contactpagina.

  • Nederlands
  • English
  • Deutsch
  • Francais