uien

OPF Granulaat vergeleken met andere zwarte korrelmeststoffen

OPF Granulaat wordt soms onterecht vergeleken met andere zwarte korrelmeststoffen. Benieuwd naar de verschillen? lees dan onderstaande tekst.

Soil
Bio-based

Het grote verschil tussen de verschillende meststoffen is o.a. de pH.  OPF Granulaat heeft een pH van 5. Veel andere zwarte korrelmeststoffen hebben een pH van 3 (zuur).  Het grote nadeel  is dat zure meststof in het wortelmilieu zorgt voor een snelle ophoping van ijzer en aluminium in de plant, met kans op toxiciteit tot gevolg.

Stikstof uit OPF Granulaat bestaat vrijwel volledig uit aminozuren, minder dan 1% bestaat uit ammoniumverbindingen. Dit in tegenstelling tot de 8,9% ammonium in de meststoffen die op OPF Granulaat lijken. De ammoniummeststof komt veel sneller vrij (2 weken) en spoelt sneller uit. Het gevolg is dat het rendement lager is en de verzuring juist toeneemt.

In tegenstelling tot OPF Granulaat, bevatten goedkopere meststoffen naar verhouding zeer grote hoeveelheden zwavel, waardoor je deze meststofkorrels als (zwavel)fungicide kunt zien. Deze zwarte meststofkorrels die vaak als alternatief voor OPF worden aangeboden, leveren bij de geadviseerde hoeveelheden ruim 100 kilo/ha zwavel teveel per jaar. Bij de geadviseerde jaardosering brengt OPF Granulaat precies genoeg zwavel aan om de planten te voeden en heeft geen negatief effect op bodemschimmels.

Om zeker te weten dat u kiest voor de beste meststof, zijn de big bags van PHC voorzien van een extra garantielabel.

Let op! Per 19 juli hebben wij nieuwe telefoonnummers. Kijk op onze contactpagina.

  • Nederlands
  • English
  • Deutsch
  • Francais