PHC-Vitens.png

PHC- PHC en Vitens slaan handen ineen.

PHC en Vitens slaan handen ineen voor verhogen van Nederlandse bodem-, grondwater- en gewaskwaliteit

Soil
Bio-based

Plant Health Cure (PHC), onderdeel van Den Ouden Groep, heeft een overeenkomst gesloten met waterbedrijf Vitens om de volledige productie van fulvine en humuszuren te gaan verkopen. Deze stoffen komen vrij bij drinkwaterwinning in veenweidegebied en zijn door de samenwerking grootschalig en langdurig toepasbaar in de land- en tuinbouw. Ze vergroten de effectiviteit van specifieke gewasbeschermingsmiddelen en verhogen de opname van meststoffen en mineralen. Zeker nu de druk op het verminderen van gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest toeneemt, is de samenwerking een belangrijke stap richting een duurzaam en verantwoord gebruik van de Nederlandse bodem.

Consistent werken aan een gezonde bodem en gewassen, zo omschrijven PHC en Vitens hun nieuwe langetermijnvisie. Vanuit onderzoek en expertise werken beide bedrijven aan het waarborgen van het herwinbare product, dat op de markt beter bekend is onder de merknaam Fulvic 25. Door de verbeterde marktpositie met korte distributielijnen en lokale beschikbaarheid kan het product sneller en makkelijker geleverd worden. Het product blijft zo behouden voor toepassing in de Nederlandse land- en tuinbouw, waardoor grote stappen genomen kunnen worden richting de verduurzaming daarvan.

Voor boeren en telers zorgt de samenwerking voor een consistente levering en samenstelling van het product, dat effectief de kwaliteit van gewassen verbetert. Fulvine en humuszuren ondersteunen onder andere de opname van bladbemesting en helpen mineralisatie op gang te brengen bij koude bodemomstandigheden. Bovendien zorgt het natuurlijke winningsproces ervoor dat het product geen ballaststoffen bevat voor de land- en tuinbouw.

Uiteindelijk is het doel een opwaartse spiraal. Door de toepassing van Fulvic 25 te vergroten binnen de Nederlandse land- en tuinbouw, kan de dosering meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen omlaag. Dat komt ten goede aan het gewas, de bodemkwaliteit en daarmee de grondwaterkwaliteit. Het door de twee bedrijven gestelde doel ligt daarmee in lijn met de European Green Deal en voldoet aan diverse Sustainable Development Goals, waaronder die van verantwoorde voedsel- en drinkwaterproductie.

Reactie vanuit Vitens & PHC

 

“Het was al fantastisch dat we een afvalstroom die vroeger veel geld kostte om te verwerken, hebben weten op te waarderen naar een uniek en waardevol product voor de landbouw. Maar door samenwerking met PHC leveren we nu met dit product ook in ons eigen gebied een bijdrage aan een gezonde, chemie-vrije bodem. Een mooi circulair concept dat ook bijdraagt aan gezond voedsel en schoon (drink)water!”

– Martijn Olde Weghuis, business development manager bij Vitens

 

“Rendement halen uit de bodem doe je met humusstoffen zoals fulvine. Het Nederlandse humuszuur en fulvine spelen een cruciale rol om mineralen beschikbaar te maken in de bodem, zonder inbreuk te plegen op (natuurlijke) bodemprocessen”.

– Raymond Notermans, senior teeltadviseur bij PHC

Let op! Per 19 juli hebben wij nieuwe telefoonnummers. Kijk op onze contactpagina.

  • Nederlands
  • English
  • Deutsch
  • Francais